รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 62/2
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1240070000  อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น 6023000768 นาย ธีระวัฒน์ คงบุญ
2 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 6223001578 พลทหาร ธีระวัฒน์ คงบุญ
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า