รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 62/2
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 6213001759 พลทหาร ชาคริต บุญวิเศษ
2 1240010001  อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 6223007999 นาย ชาคริต บุญวิเศษ
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า