รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน จังหวัด ปราจีนบุรี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี   ประเภทนักศึกษา มัธยมต้น   ( ในงบประมาณ )
 • Click ที่รายชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสบัตรประชาชน
 • ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
  1 5722002231 พลทหาร รัตนพล อิ่มเจริญ
  2 5812000925 พลทหาร ศิรวิทย์ ทันใจ
  3 5722002325 พลทหาร วินัท เนตรโสภา
  4 5722002147 พลทหาร ณัฐพนธ์ เทพจันดี
  5 5722001373 พลทหาร สุพจน์ สมบูรณ์
  6 5812003001 พลทหาร คะนอง สีหาบุตร
  รายการทั้งสิ้น : 6
    หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า