รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1210330001  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 5612001950 นาย รัตนพล อิ่มเจริญ
2 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 5722002231 พลทหาร รัตนพล อิ่มเจริญ
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า