รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1232100000  อำเภอสังขะ สุรินทร์ 5312001720 นาย ศิรวิทย์ ทันใจ
2 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 5812000925 พลทหาร ศิรวิทย์ ทันใจ
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า