รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน จังหวัด แม่ฮ่องสอน  อำเภอแม่สะเรียง   ประเภทนักศึกษา มัธยมต้น   ( ในงบประมาณ )
 • Click ที่รายชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสบัตรประชาชน
 • ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
  1 5622000618 นาย ณัฐวุฒิ ทัดมาลี
  2 5812000907 นาย ธีรชัย แจ่มจันทร์
  3 5622000627 นาย ธีรชัย แจ่มจันทร์
  รายการทั้งสิ้น : 3
    หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า