รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน จังหวัด ปราจีนบุรี  อำเภอศรีมหาโพธิ   ประเภทนักศึกษา มัธยมปลาย   ( ในงบประมาณ )
  • Click ที่รายชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสบัตรประชาชน
  • ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
    1 5813001145 นาย เดโชชัย ผ่องศรี
    2 5813001024 นางสาว ไอลดา ชื่นนอก
    รายการทั้งสิ้น : 2
      หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า