รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1210400000  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 5813000393 นาย เดโชชัย ผ่องศรี
2 1225080000  อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 5813001145 นาย เดโชชัย ผ่องศรี
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า