รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1230210000  อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 5713004306 นางสาว ไอลดา ชื่นนอก
2 1225080000  อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 5813001024 นางสาว ไอลดา ชื่นนอก
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า