รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน จังหวัด แม่ฮ่องสอน  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   ประเภทนักศึกษา มัธยมปลาย   ( ในงบประมาณ )
  • Click ที่รายชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสบัตรประชาชน
  • ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
    1 5723000650 นางสาว ทิพวรรณ แซ่หลี่
    รายการทั้งสิ้น : 1
      หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า