รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน จังหวัด ปราจีนบุรี  อำเภอบ้านสร้าง   ประเภทนักศึกษา มัธยมต้น   ( ในงบประมาณ )
  • Click ที่รายชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสบัตรประชาชน
  • ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
    1 5622000474 นางสาว นลินรัตน์ เพ็ชรเอี่ยม
    2 5812000428 นางสาว นลินรัตน์ เพ็ชรเอี่ยม
    รายการทั้งสิ้น : 2
      หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า