รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ลำพูน  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดลำพูน                                                
2 อำเภอเมืองลำพูน         118     118 368     368 656 2   654         1,142 2   1,140
3 พัฒนชีพศึกษา                                                
4 ตำบลริมปิง                                                
5 อำเภอแม่ทา         149     149 174     174 279     279         602     602
6 อำเภอบ้านโฮ่ง         9     9 57     57 104     104         170     170
7 อำเภอลี้         48     48 268     268 312     312         628     628
8 อำเภอทุ่งหัวช้าง         34     34 65     65 134     134         233     233
9 อำเภอป่าซาง         53     53 178     178 265     265         496     496
10 อำเภอบ้านธิ         21     21 44     44 77     77         142     142
11 อำเภอเวียงหนองล่อง         15     15 42     42 65     65         122     122
รวมทั้งจังหวัด         447     447 1,196     1,196 1,892 2   1,890         3,535 2   3,533