รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน จังหวัด ลำพูน  อำเภอเมืองลำพูน   ประเภทนักศึกษา มัธยมปลาย   ( ในงบประมาณ )
  • Click ที่รายชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสบัตรประชาชน
  • ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
    1 6223000785 นางสาว สรชา เชวงกิจอนันต์
    2 6113000703 นาย รุ่งฤทธิ์ ปิงยศ
    รายการทั้งสิ้น : 2
      หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า