ปฐมวัย 29
ประถม 72,248
มัธยมต้น 381,153
มัธยมปลาย 521,771
มัธยมปลาย (นศ.โครงการเรียนร่วมหลักสูตร) 112