ปฐมวัย 25
ประถม 72,253
มัธยมต้น 359,038
มัธยมปลาย 487,026
มัธยมปลาย (นศ.โครงการเรียนร่วมหลักสูตร) 68