รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมาย (ทหาร)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร         2 2 2 2     4
2 เชียงราย     5 5 119 119 323 323     447
3 เชียงใหม่     38 38 508 508 1,141 1,141     1,687
4 ตาก     1 1 54 54 175 175     230
5 นครสวรรค์     20 20 592 592 875 875     1,487
6 น่าน     6 6 45 45 137 137     188
7 พะเยา         173 173 400 400     573
8 พิจิตร             1 1     1
9 พิษณุโลก     17 17 705 705 1,604 1,604     2,326
10 เพชรบูรณ์     22 22 520 520 1,060 1,060     1,602
11 แพร่         1 1 124 124     125
12 แม่ฮ่องสอน     17 17 158 158 260 260     435
13 ลำปาง     2 2 83 83 306 306     391
14 ลำพูน         4 4 6 6     10
15 สุโขทัย         21 21 34 34     55
16 อุตรดิตถ์     13 13 157 157 356 356     526
รวมทั้งภาค     141 141 3,142 3,142 6,804 6,804     10,087
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์     1 1     2 2     3
18 ขอนแก่น     6 6 262 262 730 730     998
19 ชัยภูมิ         1 1 2 2     3
20 นครพนม         88 88 200 200     288
21 นครราชสีมา     8 8 899 899 1,645 1,645     2,552
22 บุรีรัมย์     12 12 294 294 428 428     734
23 มหาสารคาม             1 1     1
24 มุกดาหาร             1 1     1
25 ยโสธร         193 193 434 434     627
26 ร้อยเอ็ด     6 6 325 325 839 839     1,170
27 เลย         188 188 239 239     427
28 ศรีสะเกษ         2 2 6 6     8
29 สกลนคร         260 260 487 487     747
30 สุรินทร์     9 9 273 273 335 335     617
31 หนองคาย         4 4 10 10     14
32 อุดรธานี         334 334 791 791     1,125
33 อุบลราชธานี         403 403 704 704     1,107
34 หนองบัวลำภู         1 1 1 1     2
35 อำนาจเจริญ         1 1         1
36 บึงกาฬ         1 1 1 1     2
รวมทั้งภาค     42 42 3,529 3,529 6,856 6,856     10,427
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี         1 1 1 1     2
38 ชัยนาท             1 1     1
39 นครปฐม     6 6 281 281 494 494     781
40 นนทบุรี         25 25 62 62     87
41 ปทุมธานี     1 1 40 40 94 94     135
42 ประจวบคีรีขันธ์     53 53 1,091 1,091 1,580 1,580     2,724
43 อยุธยา     3 3 22 22 97 97     122
44 เพชรบุรี     19 19 383 383 673 673     1,075
45 ราชบุรี     28 28 644 644 1,102 1,102     1,774
46 ลพบุรี     31 31 1,240 1,240 2,601 2,601     3,872
47 สมุทรสงคราม                      
48 สมุทรสาคร         29 29 87 87     116
49 สระบุรี         463 463 1,103 1,103     1,566
50 สิงห์บุรี             1 1     1
51 สุพรรณบุรี         2 2         2
52 อ่างทอง             2 2     2
53 อุทัยธานี     2 2     1 1     3
54 สกพ.                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล         190 190 162 162     352
56 กทม     33 33 2,022 2,022 2,444 2,444     4,499
รวมทั้งภาค     176 176 6,433 6,433 10,505 10,505     17,114
ภาคใต้
57 กระบี่         35 35 45 45     80
58 ชุมพร     9 9 266 266 330 330     605
59 ตรัง     5 5 61 61 80 80     146
60 นครศรีธรรมราช     22 22 320 320 538 538     880
61 นราธิวาส     5 5 36 36 75 75     116
62 ปัตตานี     11 11 440 440 467 467     918
63 พังงา         3 3 8 8     11
64 พัทลุง         103 103 102 102     205
65 ภูเก็ต                      
66 ยะลา     1 1 6 6 25 25     32
67 ระนอง                      
68 สงขลา     12 12 444 444 726 726     1,182
69 สตูล     1 1 37 37 59 59     97
70 สุราษฏร์ธานี     37 37 267 267 375 375     679
รวมทั้งภาค     103 103 2,018 2,018 2,830 2,830     4,951
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี         2 2 8 8     10
72 ฉะเชิงเทรา     2 2 194 194 375 375     571
73 ชลบุรี     16 16 587 587 1,334 1,334     1,937
74 ตราด     1 1 3 3 5 5     9
75 นครนายก     1 1 208 208 361 361     570
76 ปราจีนบุรี     18 18 617 617 1,252 1,252     1,887
77 ระยอง         39 39 101 101     140
78 สมุทรปราการ             1 1     1
79 สระแก้ว     10 10 372 372 724 724     1,106
รวมทั้งภาค     48 48 2,022 2,022 4,161 4,161     6,231
รวมทั้งประเทศ     510 510 17,144 17,144 31,156 31,156     48,810