รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมาย (ทหาร)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร             2 2     2
2 เชียงราย     3 3 5 5 5 5     13
3 เชียงใหม่     83 83 425 425 596 596     1,104
4 ตาก     1 1     2 2     3
5 นครสวรรค์                      
6 น่าน     7 7 96 96 165 165     268
7 พะเยา     1 1 147 147 287 287     435
8 พิจิตร             4 4     4
9 พิษณุโลก     52 52 688 688 1,112 1,112     1,852
10 เพชรบูรณ์     33 33 334 334 561 561     928
11 แพร่     3 3 26 26 65 65     94
12 แม่ฮ่องสอน     16 16 73 73 76 76     165
13 ลำปาง     1 1 73 73 195 195     269
14 ลำพูน         1 1 3 3     4
15 สุโขทัย             1 1     1
16 อุตรดิตถ์     6 6 64 64         70
รวมทั้งภาค     206 206 1,932 1,932 3,074 3,074     5,212
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์             2 2     2
18 ขอนแก่น     12 12 314 314 571 571     897
19 ชัยภูมิ                      
20 นครพนม     8 8 171 171 139 139     318
21 นครราชสีมา     65 65 1,570 1,570 1,876 1,876     3,511
22 บุรีรัมย์     7 7 169 169 152 152     328
23 มหาสารคาม                      
24 มุกดาหาร             1 1     1
25 ยโสธร     2 2 198 198 206 206     406
26 ร้อยเอ็ด         283 283 382 382     665
27 เลย     1 1 107 107 134 134     242
28 ศรีสะเกษ     1 1 4 4 2 2     7
29 สกลนคร         145 145 149 149     294
30 สุรินทร์     7 7 149 149 145 145     301
31 หนองคาย         1 1 1 1     2
32 อุดรธานี     4 4 304 304 443 443     751
33 อุบลราชธานี         391 391 438 438     829
34 หนองบัวลำภู                      
35 อำนาจเจริญ                      
36 บึงกาฬ             1 1     1
รวมทั้งภาค     107 107 3,806 3,806 4,642 4,642     8,555
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     68 68 1,356 1,356 1,497 1,497     2,921
38 ชัยนาท         1 1         1
39 นครปฐม     9 9 257 257 287 287     553
40 นนทบุรี         17 17 32 32     49
41 ปทุมธานี                      
42 ประจวบคีรีขันธ์     25 25 690 690 917 917     1,632
43 อยุธยา                      
44 เพชรบุรี     4 4 183 183 210 210     397
45 ราชบุรี     40 40 719 719 955 955     1,714
46 ลพบุรี     61 61 1,611 1,611 2,591 2,591     4,263
47 สมุทรสงคราม             1 1     1
48 สมุทรสาคร         88 88 144 144     232
49 สระบุรี     19 19 119 119         138
50 สิงห์บุรี         1 1         1
51 สุพรรณบุรี             1 1     1
52 อ่างทอง                      
53 อุทัยธานี                      
54 สกพ.                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                      
56 กทม     42 42 1,312 1,312 1,578 1,578     2,932
รวมทั้งภาค     268 268 6,354 6,354 8,213 8,213     14,835
ภาคใต้
57 กระบี่         87 87 66 66     153
58 ชุมพร     13 13 233 233 183 183     429
59 ตรัง                      
60 นครศรีธรรมราช     9 9 507 507 532 532     1,048
61 นราธิวาส     6 6 137 137 184 184     327
62 ปัตตานี     19 19 603 603 558 558     1,180
63 พังงา         15 15 14 14     29
64 พัทลุง     8 8 67 67 57 57     132
65 ภูเก็ต                      
66 ยะลา     23 23 230 230 152 152     405
67 ระนอง     1 1 40 40 65 65     106
68 สงขลา     67 67 671 671 780 780     1,518
69 สตูล             1 1     1
70 สุราษฏร์ธานี     19 19 290 290 335 335     644
รวมทั้งภาค     165 165 2,880 2,880 2,927 2,927     5,972
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี         1 1 2 2     3
72 ฉะเชิงเทรา         279 279 428 428     707
73 ชลบุรี     35 35 538 538 866 866     1,439
74 ตราด         1 1         1
75 นครนายก         29 29 36 36     65
76 ปราจีนบุรี                      
77 ระยอง         102 102 103 103     205
78 สมุทรปราการ         1 1 6 6     7
79 สระแก้ว                      
รวมทั้งภาค     35 35 951 951 1,441 1,441     2,427
รวมทั้งประเทศ     781 781 15,923 15,923 20,297 20,297     37,001