รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมาย (ทหาร)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร             1 1     1
2 เชียงราย     10 10 165 165 260 260     435
3 เชียงใหม่     95 95 704 704 1,092 1,092     1,891
4 ตาก     65 65 304 304 438 438     807
5 นครสวรรค์     57 57 754 754 819 819     1,630
6 น่าน     14 14 114 114 246 246     374
7 พะเยา     3 3 202 202 349 349     554
8 พิจิตร             4 4     4
9 พิษณุโลก     44 44 799 799 1,294 1,294     2,137
10 เพชรบูรณ์     19 19 210 210 325 325     554
11 แพร่     3 3 32 32 109 109     144
12 แม่ฮ่องสอน     19 19 127 127 160 160     306
13 ลำปาง     1 1 84 84 233 233     318
14 ลำพูน         2 2 3 3     5
15 สุโขทัย     1 1 2 2 7 7     10
16 อุตรดิตถ์     4 4 117 117 279 279     400
รวมทั้งภาค     335 335 3,616 3,616 5,619 5,619     9,570
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์             2 2     2
18 ขอนแก่น     5 5 521 521 810 810     1,336
19 ชัยภูมิ             1 1     1
20 นครพนม     10 10 251 251 216 216     477
21 นครราชสีมา     58 58 1,686 1,686 2,241 2,241     3,985
22 บุรีรัมย์     5 5 204 204 191 191     400
23 มหาสารคาม                      
24 มุกดาหาร             2 2     2
25 ยโสธร     1 1 227 227 263 263     491
26 ร้อยเอ็ด     2 2 366 366 559 559     927
27 เลย     6 6 188 188 199 199     393
28 ศรีสะเกษ     1 1 2 2 7 7     10
29 สกลนคร     1 1 174 174 139 139     314
30 สุรินทร์     7 7 146 146 177 177     330
31 หนองคาย                      
32 อุดรธานี     2 2 325 325 679 679     1,006
33 อุบลราชธานี     8 8 521 521 617 617     1,146
34 หนองบัวลำภู             1 1     1
35 อำนาจเจริญ                      
36 บึงกาฬ         1 1 2 2     3
รวมทั้งภาค     106 106 4,612 4,612 6,106 6,106     10,824
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     115 115 1,744 1,744 1,923 1,923     3,782
38 ชัยนาท                      
39 นครปฐม     6 6 310 310 406 406     722
40 นนทบุรี         23 23 51 51     74
41 ปทุมธานี         145 145 277 277     422
42 ประจวบคีรีขันธ์     36 36 797 797 1,129 1,129     1,962
43 อยุธยา         17 17 55 55     72
44 เพชรบุรี     17 17 315 315 617 617     949
45 ราชบุรี     69 69 910 910 1,153 1,153     2,132
46 ลพบุรี     17 17 1,882 1,882 3,213 3,213     5,112
47 สมุทรสงคราม                      
48 สมุทรสาคร     4 4 83 83 151 151     238
49 สระบุรี     17 17 573 573 875 875     1,465
50 สิงห์บุรี         1 1 3 3     4
51 สุพรรณบุรี         2 2 2 2     4
52 อ่างทอง                      
53 อุทัยธานี                      
54 สกพ.                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล         499 499 814 814     1,313
56 กทม     84 84 2,381 2,381 3,103 3,103     5,568
รวมทั้งภาค     365 365 9,682 9,682 13,772 13,772     23,819
ภาคใต้
57 กระบี่         80 80 75 75     155
58 ชุมพร     21 21 363 363 342 342     726
59 ตรัง             2 2     2
60 นครศรีธรรมราช     22 22 576 576 618 618     1,216
61 นราธิวาส     10 10 133 133 179 179     322
62 ปัตตานี     34 34 727 727 658 658     1,419
63 พังงา         7 7 13 13     20
64 พัทลุง     7 7 84 84 87 87     178
65 ภูเก็ต         1 1 1 1     2
66 ยะลา     9 9 220 220 178 178     407
67 ระนอง         39 39 99 99     138
68 สงขลา     79 79 842 842 1,003 1,003     1,924
69 สตูล     6 6 72 72 74 74     152
70 สุราษฏร์ธานี     32 32 323 323 384 384     739
รวมทั้งภาค     220 220 3,467 3,467 3,713 3,713     7,400
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี             9 9     9
72 ฉะเชิงเทรา         308 308 511 511     819
73 ชลบุรี     42 42 1,012 1,012 1,602 1,602     2,656
74 ตราด                      
75 นครนายก     2 2 251 251 255 255     508
76 ปราจีนบุรี     24 24 712 712 1,325 1,325     2,061
77 ระยอง     2 2 132 132 198 198     332
78 สมุทรปราการ         2 2 5 5     7
79 สระแก้ว     15 15 439 439 689 689     1,143
รวมทั้งภาค     85 85 2,856 2,856 4,594 4,594     7,535
รวมทั้งประเทศ     1,111 1,111 24,233 24,233 33,804 33,804     59,148