รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมาย (ทหาร)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร             1 1     1
2 เชียงราย     8 8 215 215 344 344     567
3 เชียงใหม่     67 67 681 681 1,165 1,165     1,913
4 ตาก     49 49 248 248 497 497     794
5 นครสวรรค์     63 63 720 720 936 936     1,719
6 น่าน     17 17 121 121 324 324     462
7 พะเยา     1 1 233 233 432 432     666
8 พิจิตร             3 3     3
9 พิษณุโลก     55 55 862 862 1,460 1,460     2,377
10 เพชรบูรณ์     30 30 328 328 426 426     784
11 แพร่     1 1 30 30 110 110     141
12 แม่ฮ่องสอน     15 15 128 128 165 165     308
13 ลำปาง         97 97 282 282     379
14 ลำพูน         3 3 3 3     6
15 สุโขทัย         1 1 10 10     11
16 อุตรดิตถ์     6 6 140 140 318 318     464
รวมทั้งภาค     312 312 3,807 3,807 6,476 6,476     10,595
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์         1 1 1 1     2
18 ขอนแก่น     2 2 553 553 923 923     1,478
19 ชัยภูมิ     1 1     3 3     4
20 นครพนม     5 5 261 261 272 272     538
21 นครราชสีมา     32 32 1,623 1,623 2,135 2,135     3,790
22 บุรีรัมย์     4 4 208 208 223 223     435
23 มหาสารคาม                      
24 มุกดาหาร         1 1 1 1     2
25 ยโสธร         211 211 319 319     530
26 ร้อยเอ็ด     3 3 342 342 578 578     923
27 เลย     7 7 205 205 254 254     466
28 ศรีสะเกษ     1 1     7 7     8
29 สกลนคร         111 111 141 141     252
30 สุรินทร์     4 4 144 144 225 225     373
31 หนองคาย             1 1     1
32 อุดรธานี     5 5 385 385 750 750     1,140
33 อุบลราชธานี     1 1 688 688 846 846     1,535
34 หนองบัวลำภู             2 2     2
35 อำนาจเจริญ                      
36 บึงกาฬ             1 1     1
รวมทั้งภาค     65 65 4,733 4,733 6,682 6,682     11,480
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     97 97 1,674 1,674 2,126 2,126     3,897
38 ชัยนาท                      
39 นครปฐม     12 12 345 345 419 419     776
40 นนทบุรี         12 12 63 63     75
41 ปทุมธานี         143 143 238 238     381
42 ประจวบคีรีขันธ์     47 47 782 782 1,098 1,098     1,927
43 อยุธยา     2 2 15 15 66 66     83
44 เพชรบุรี     15 15 267 267 542 542     824
45 ราชบุรี     68 68 869 869 1,207 1,207     2,144
46 ลพบุรี     27 27 1,762 1,762 2,760 2,760     4,549
47 สมุทรสงคราม                      
48 สมุทรสาคร         133 133 173 173     306
49 สระบุรี     23 23 550 550 961 961     1,534
50 สิงห์บุรี         1 1 1 1     2
51 สุพรรณบุรี         1 1 1 1     2
52 อ่างทอง                      
53 อุทัยธานี                      
54 สกพ.                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล         262 262 456 456     718
56 กทม     43 43 2,352 2,352 2,962 2,962     5,357
รวมทั้งภาค     334 334 9,168 9,168 13,073 13,073     22,575
ภาคใต้
57 กระบี่         113 113 102 102     215
58 ชุมพร     13 13 370 370 361 361     744
59 ตรัง         4 4 7 7     11
60 นครศรีธรรมราช     15 15 489 489 686 686     1,190
61 นราธิวาส     14 14 179 179 244 244     437
62 ปัตตานี     22 22 611 611 533 533     1,166
63 พังงา         17 17 26 26     43
64 พัทลุง     3 3 101 101 99 99     203
65 ภูเก็ต                      
66 ยะลา     19 19 226 226 272 272     517
67 ระนอง         50 50 96 96     146
68 สงขลา     67 67 854 854 1,066 1,066     1,987
69 สตูล     4 4 104 104 103 103     211
70 สุราษฏร์ธานี     25 25 381 381 447 447     853
รวมทั้งภาค     182 182 3,499 3,499 4,042 4,042     7,723
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี         1 1 9 9     10
72 ฉะเชิงเทรา         214 214 429 429     643
73 ชลบุรี     43 43 1,003 1,003 1,620 1,620     2,666
74 ตราด             1 1     1
75 นครนายก     5 5 226 226 334 334     565
76 ปราจีนบุรี     36 36 683 683 1,236 1,236     1,955
77 ระยอง     1 1 186 186 338 338     525
78 สมุทรปราการ         1 1 5 5     6
79 สระแก้ว     11 11 416 416 659 659     1,086
รวมทั้งภาค     96 96 2,730 2,730 4,631 4,631     7,457
รวมทั้งประเทศ     989 989 23,937 23,937 34,904 34,904     59,830