รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมาย (ทหาร)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                      
2 เชียงราย                      
3 เชียงใหม่     32 32 204 204 297 297     533
4 ตาก     83 83 160 160 207 207     450
5 นครสวรรค์                      
6 น่าน                      
7 พะเยา     1 1 85 85 182 182     268
8 พิจิตร             1 1     1
9 พิษณุโลก     6 6 56 56 108 108     170
10 เพชรบูรณ์                      
11 แพร่                      
12 แม่ฮ่องสอน                      
13 ลำปาง     1 1 63 63 183 183     247
14 ลำพูน         1 1 1 1     2
15 สุโขทัย                      
16 อุตรดิตถ์                      
รวมทั้งภาค     123 123 569 569 979 979     1,671
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                      
18 ขอนแก่น                      
19 ชัยภูมิ                      
20 นครพนม     1 1 50 50 39 39     90
21 นครราชสีมา     26 26 861 861 1,062 1,062     1,949
22 บุรีรัมย์                      
23 มหาสารคาม                      
24 มุกดาหาร                      
25 ยโสธร         83 83 105 105     188
26 ร้อยเอ็ด                      
27 เลย                      
28 ศรีสะเกษ                      
29 สกลนคร         165 165 121 121     286
30 สุรินทร์                      
31 หนองคาย         1 1         1
32 อุดรธานี             1 1     1
33 อุบลราชธานี                      
34 หนองบัวลำภู                      
35 อำนาจเจริญ                      
36 บึงกาฬ                      
รวมทั้งภาค     27 27 1,160 1,160 1,328 1,328     2,515
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     96 96             96
38 ชัยนาท                      
39 นครปฐม                      
40 นนทบุรี             1 1     1
41 ปทุมธานี     2 2 28 28 139 139     169
42 ประจวบคีรีขันธ์     18 18 287 287 409 409     714
43 อยุธยา                      
44 เพชรบุรี                      
45 ราชบุรี                      
46 ลพบุรี                      
47 สมุทรสงคราม                      
48 สมุทรสาคร                      
49 สระบุรี                      
50 สิงห์บุรี                      
51 สุพรรณบุรี                      
52 อ่างทอง                      
53 อุทัยธานี                      
54 สกพ.                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                      
56 กทม     9 9 243 243 295 295     547
รวมทั้งภาค     125 125 558 558 844 844     1,527
ภาคใต้
57 กระบี่                      
58 ชุมพร     4 4 152 152 106 106     262
59 ตรัง                      
60 นครศรีธรรมราช     3 3 158 158 185 185     346
61 นราธิวาส         1 1 17 17     18
62 ปัตตานี                      
63 พังงา                      
64 พัทลุง                      
65 ภูเก็ต                      
66 ยะลา                      
67 ระนอง                      
68 สงขลา     39 39 189 189 206 206     434
69 สตูล                      
70 สุราษฏร์ธานี                      
รวมทั้งภาค     46 46 500 500 514 514     1,060
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                      
72 ฉะเชิงเทรา         75 75 152 152     227
73 ชลบุรี                      
74 ตราด                      
75 นครนายก                      
76 ปราจีนบุรี                      
77 ระยอง                      
78 สมุทรปราการ                      
79 สระแก้ว                      
รวมทั้งภาค         75 75 152 152     227
รวมทั้งประเทศ     321 321 2,862 2,862 3,817 3,817     7,000