รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 เชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                      
3 เชียงใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                      
4 ตาก                                                                                                                                                                                                                                                                      
5 นครสวรรค์                                                                                                                                                                                                                                                                      
6 น่าน                                                                                                                                                                                                                                                                      
7 พะเยา                                                                                                                                                                                                                                                                      
8 พิจิตร                                                                                                                                                                                                                                                                      
9 พิษณุโลก                                                                                                                                                                                                                                                                      
10 เพชรบูรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                      
11 แพร่                                                                                                                                                                                                                                                                      
12 แม่ฮ่องสอน                                                                                                                                                                                                                                                                      
13 ลำปาง                                                                                                                                                                                                                                                                      
14 ลำพูน                                                                                                                                                                                                                                                                      
15 สุโขทัย                                                                                                                                                                                                                                                                      
16 อุตรดิตถ์                                                                                                                                                                                                                                                                      
รวมทั้งภาค                                                                                                                                                                                                                                                                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                                                                                                                                                                                                                                                      
18 ขอนแก่น                                                                                                                                                                                                                                                                      
19 ชัยภูมิ                                                                                                                                                                                                                                                                      
20 นครพนม                                                                                                                                                                                                                                                                      
21 นครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                                                                      
22 บุรีรัมย์                                                                                                                                                                                                                                                                      
23 มหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                      
24 มุกดาหาร                                                                                                                                                                                                                                                                      
25 ยโสธร                                                                                                                                                                                                                                                                      
26 ร้อยเอ็ด                                                                                                                                                                                                                                                                      
27 เลย                                                                                                                                                                                                                                                                      
28 ศรีสะเกษ                                                                                                                                                                                                                                                                      
29 สกลนคร                                                                                                                                                                                                                                                                      
30 สุรินทร์                                                                                                                                                                                                                                                                      
31 หนองคาย                                                                                                                                                                                                                                                                      
32 อุดรธานี                                                                                                                                                                                                                                                                      
33 อุบลราชธานี                                                                                                                                                                                                                                                                      
34 หนองบัวลำภู                                                                                                                                                                                                                                                                      
35 อำนาจเจริญ                                                                                                                                                                                                                                                                      
36 บึงกาฬ                                                                                                                                                                                                                                                                      
รวมทั้งภาค                                                                                                                                                                                                                                                                      
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
38 ชัยนาท                                                                                                                                                                                                                                                                      
39 นครปฐม                                                                                                                                                                                                                                                                      
40 นนทบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
41 ปทุมธานี                                                                                                                                                                                                                                                                      
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                      
43 อยุธยา                                                                                                                                                                                                                                                                      
44 เพชรบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
45 ราชบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
46 ลพบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
47 สมุทรสงคราม                                                                                                                                                                                                                                                                      
48 สมุทรสาคร                                                                                                                                                                                                                                                                      
49 สระบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
50 สิงห์บุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
51 สุพรรณบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
52 อ่างทอง                                                                                                                                                                                                                                                                      
53 อุทัยธานี                                                                                                                                                                                                                                                                      
54 สกพ.                                                                                                                                                                                                                                                                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                                                                                                                                                                                                                                      
56 กทม                                                                                                                                                                                                                                                                      
รวมทั้งภาค                                                                                                                                                                                                                                                                      
ภาคใต้
57 กระบี่                                                                                                                                                                                                                                                                      
58 ชุมพร                                                                                                                                                                                                                                                                      
59 ตรัง                                                                                                                                                                                                                                                                      
60 นครศรีธรรมราช                                                                                                                                                                                                                                                                      
61 นราธิวาส                                                                                                                                                                                                                                                                      
62 ปัตตานี                                                                                                                                                                                                                                                                      
63 พังงา                                                                                                                                                                                                                                                                      
64 พัทลุง                                                                                                                                                                                                                                                                      
65 ภูเก็ต                                                                                                                                                                                                                                                                      
66 ยะลา                                                                                                                                                                                                                                                                      
67 ระนอง                                                                                                                                                                                                                                                                      
68 สงขลา                                                                                                                                                                                                                                                                      
69 สตูล                                                                                                                                                                                                                                                                      
70 สุราษฏร์ธานี                                                                                                                                                                                                                                                                      
รวมทั้งภาค                                                                                                                                                                                                                                                                      
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
72 ฉะเชิงเทรา                                                                                                                                                                                                                                                                      
73 ชลบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
74 ตราด                                                                                                                                                                                                                                                                      
75 นครนายก                                                                                                                                                                                                                                                                      
76 ปราจีนบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
77 ระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                      
78 สมุทรปราการ                                                                                                                                                                                                                                                                      
79 สระแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                                      
รวมทั้งภาค