รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                         1         1 1         1             2
2 เชียงราย             172 70   99   341 65 29     1 95 60 1       61             497
3 เชียงใหม่             347 36   40   423 220 18   3 1 242 198 8   2   208             873
4 ตาก             6 110       116 5         5 7         7             128
5 นครสวรรค์                                                              
6 น่าน             3         3 1         1 2 2       4             8
7 พะเยา             6         6 4         4 2         2             12
8 พิจิตร             2         2 2         2 1         1             5
9 พิษณุโลก                                                              
10 เพชรบูรณ์               1       1                                     1
11 แพร่             1         1   1       1                         2
12 แม่ฮ่องสอน             21         21 14         14 12 3       15             50
13 ลำปาง             1         1 2         2 1         1             4
14 ลำพูน             29 1       30 9 2       11 6         6             47
15 สุโขทัย             1         1             1         1             2
16 อุตรดิตถ์                                     2         2             2
รวมทั้งภาค             589 218   139   946 323 50   3 2 378 293 14   2   309             1,633
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์             1         1 2         2 2         2             5
18 ขอนแก่น             2     47   49 4     52   56 3     64   67             172
19 ชัยภูมิ             3         3 2         2                         5
20 นครพนม             3         3 1         1 1         1             5
21 นครราชสีมา                   30   30       7   7 1     1   2             39
22 บุรีรัมย์             1         1 1         1                         2
23 มหาสารคาม                                                              
24 มุกดาหาร             1         1                                     1
25 ยโสธร                                                              
26 ร้อยเอ็ด             1     34   35             2     2   4             39
27 เลย                         2         2 1         1             3
28 ศรีสะเกษ                         2 1       3 1         1             4
29 สกลนคร             2     27   29 1     13   14 1     4   5             48
30 สุรินทร์                         1         1                         1
31 หนองคาย             35         35 2         2 3         3             40
32 อุดรธานี                   20   20             2         2             22
33 อุบลราชธานี             13     2   15 12 5   21   38 10     6   16             69
34 หนองบัวลำภู                   9   9       48   48       19   19             76
35 อำนาจเจริญ                                     2         2             2
36 บึงกาฬ                                                              
รวมทั้งภาค             62     169   231 30 6   141   177 29     96   125             533
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี             29 7       36 40 10       50 31 1       32             118
38 ชัยนาท             1         1                                     1
39 นครปฐม             14 1       15 17 3       20 12         12             47
40 นนทบุรี             2         2             1         1             3
41 ปทุมธานี             73         73 5         5                         78
42 ประจวบคีรีขันธ์                                     2         2             2
43 อยุธยา             3         3 3         3 3         3             9
44 เพชรบุรี             1         1                 1     1             2
45 ราชบุรี             3 6       9 10 4       14 2         2             25
46 ลพบุรี             1         1                                     1
47 สมุทรสงคราม             1         1                                     1
48 สมุทรสาคร             49 84       133 8         8 4         4             145
49 สระบุรี                   46   46 1         1                         47
50 สิงห์บุรี                                     1         1             1
51 สุพรรณบุรี                         2 1       3                         3
52 อ่างทอง                                                              
53 อุทัยธานี                                     2         2             2
54 สกพ.                                                              
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                              
56 กทม             153 17       170 24         24 25         25             219
รวมทั้งภาค             330 115   46   491 110 18       128 83 1 1     85             704
ภาคใต้
57 กระบี่                         1         1     2     2             3
58 ชุมพร             6         6             1         1             7
59 ตรัง                         2         2                         2
60 นครศรีธรรมราช             1         1             2         2             3
61 นราธิวาส                                                              
62 ปัตตานี               1       1 2         2     1     1             4
63 พังงา             3 1 32     36 9 2 24     35 3   2     5             76
64 พัทลุง             1         1 1 1       2   3       3             6
65 ภูเก็ต                 8 26   34 1   8 15   24       8   8             66
66 ยะลา                   3   3 1     33   34 1     9   10             47
67 ระนอง             76 133   18   227 22         22 6         6             255
68 สงขลา             1     52   53 1     36   37 2         2             92
69 สตูล                                                              
70 สุราษฏร์ธานี             1 1   38   40             1         1             41
รวมทั้งภาค             89 136 40 137   402 40 3 32 84   159 16 3 5 17   41             602
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                              
72 ฉะเชิงเทรา                         1 1       2 3         3             5
73 ชลบุรี             9     30   39 3 1       4 2         2             45
74 ตราด             14 1       15 16 3       19 10         10             44
75 นครนายก               1       1                                     1
76 ปราจีนบุรี                                     1         1             1
77 ระยอง             42     39   81 17     3   20 1         1             102
78 สมุทรปราการ             6         6 4     9   13 3     1   4             23
79 สระแก้ว             5         5 2     1   3 3         3             11
รวมทั้งภาค             76 2   69   147 43 5   13   61 23     1   24             232
รวมทั้งประเทศ             1,146 471 40 560   2,217 546 82 32 241 2 903 444 18 6 116   584             3,704