รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร             1         1 1         1 1         1             3
2 เชียงราย             23 35       58 30         30 14         14             102
3 เชียงใหม่             248 1   32   281 156     5 1 162 131     1   132             575
4 ตาก             7 128       135 6         6 3         3             144
5 นครสวรรค์                                     1         1             1
6 น่าน             2   2     4   8       8 1 14       15             27
7 พะเยา                         1         1                         1
8 พิจิตร                                     1         1             1
9 พิษณุโลก                         1         1 1         1             2
10 เพชรบูรณ์                                     1         1             1
11 แพร่             3         3 1         1                         4
12 แม่ฮ่องสอน             30         30 13         13 8         8             51
13 ลำปาง                                     2         2             2
14 ลำพูน             10         10 5 1       6 3         3             19
15 สุโขทัย             1         1 2         2 2         2             5
16 อุตรดิตถ์                                                              
รวมทั้งภาค             325 164 2 32   523 216 9   5 1 231 169 14   1   184             938
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์             1         1 1         1 3         3             5
18 ขอนแก่น                         4         4 5         5             9
19 ชัยภูมิ             2         2 4         4                         6
20 นครพนม                                     1         1             1
21 นครราชสีมา             1         1 6         6 3         3             10
22 บุรีรัมย์                         1         1 2         2             3
23 มหาสารคาม                                                              
24 มุกดาหาร                                                              
25 ยโสธร                         1         1                         1
26 ร้อยเอ็ด                                     2         2             2
27 เลย             3         3 2         2                         5
28 ศรีสะเกษ                         3         3 3         3             6
29 สกลนคร             2         2 1         1 2         2             5
30 สุรินทร์             1         1 2         2                         3
31 หนองคาย                                                              
32 อุดรธานี                         3         3 1         1             4
33 อุบลราชธานี             3         3 1         1                         4
34 หนองบัวลำภู                                                              
35 อำนาจเจริญ             2         2             2         2             4
36 บึงกาฬ                         1         1                         1
รวมทั้งภาค             15         15 30         30 24         24             69
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี             3         3 1         1 5         5             9
38 ชัยนาท                                     2         2             2
39 นครปฐม             9         9 8 2       10 2         2             21
40 นนทบุรี                         2         2 1         1             3
41 ปทุมธานี             70         70 1         1 1         1             72
42 ประจวบคีรีขันธ์                         1         1 2         2             3
43 อยุธยา             1         1 4         4 1         1             6
44 เพชรบุรี                         1         1     1     1             2
45 ราชบุรี             3 10       13 12         12 3         3             28
46 ลพบุรี                                                              
47 สมุทรสงคราม                                     1         1             1
48 สมุทรสาคร               123       123                                     123
49 สระบุรี             1         1                                     1
50 สิงห์บุรี                                     4         4             4
51 สุพรรณบุรี             1         1             1         1             2
52 อ่างทอง                                                              
53 อุทัยธานี                                     2         2             2
54 สกพ.                                                              
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                              
56 กทม             24         24 15         15 13         13             52
รวมทั้งภาค             112 133       245 45 2       47 38   1     39             331
ภาคใต้
57 กระบี่                         3         3 2         2             5
58 ชุมพร                                     1         1             1
59 ตรัง                         1         1 1         1             2
60 นครศรีธรรมราช             2         2 1         1                         3
61 นราธิวาส             2         2             1         1             3
62 ปัตตานี                         1 1       2                         2
63 พังงา             17 304       321 5         5                         326
64 พัทลุง               11       11   18       18   86       86             115
65 ภูเก็ต                         1         1                         1
66 ยะลา             1         1             1         1             2
67 ระนอง             70 160 60 20   310                                     310
68 สงขลา             1         1 1         1 2         2             4
69 สตูล                                                              
70 สุราษฏร์ธานี             3         3             2         2             5
รวมทั้งภาค             96 475 60 20   651 13 19       32 10 86       96             779
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี             2         2                                     2
72 ฉะเชิงเทรา             1         1 1         1 2         2             4
73 ชลบุรี             4         4 1         1 1         1             6
74 ตราด             3         3 6 1       7 2         2             12
75 นครนายก                                                              
76 ปราจีนบุรี             1         1                                     1
77 ระยอง             6         6                                     6
78 สมุทรปราการ             8         8 4         4 2         2             14
79 สระแก้ว             1         1 2         2 2         2             5
รวมทั้งภาค             26         26 14 1       15 9         9             50
รวมทั้งประเทศ             574 772 62 52   1,460 318 31   5 1 355 250 100 1 1   352             2,167