รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program) เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนใน  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร            
2 เชียงราย       1   1
3 เชียงใหม่            
4 ตาก     3     3
5 นครสวรรค์     13 13   26
6 น่าน       1   1
7 พะเยา     1     1
8 พิจิตร            
9 พิษณุโลก            
10 เพชรบูรณ์   1 1 1   3
11 แพร่     2 1   3
12 แม่ฮ่องสอน            
13 ลำปาง            
14 ลำพูน       3   3
15 สุโขทัย            
16 อุตรดิตถ์            
รวมทั้งภาค   1 20 20   41
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์            
18 ขอนแก่น   1 2 3   6
19 ชัยภูมิ   1 10 3   14
20 นครพนม       3   3
21 นครราชสีมา            
22 บุรีรัมย์   1 2     3
23 มหาสารคาม   1 5 3   9
24 มุกดาหาร            
25 ยโสธร            
26 ร้อยเอ็ด            
27 เลย     1     1
28 ศรีสะเกษ       8   8
29 สกลนคร     2 2   4
30 สุรินทร์   1 4 2   7
31 หนองคาย     4 1   5
32 อุดรธานี     6 3   9
33 อุบลราชธานี     6 3   9
34 หนองบัวลำภู            
35 อำนาจเจริญ            
36 บึงกาฬ            
รวมทั้งภาค   5 42 31   78
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     1     1
38 ชัยนาท            
39 นครปฐม   1 1 2   4
40 นนทบุรี     1 10   11
41 ปทุมธานี     7 6   13
42 ประจวบคีรีขันธ์            
43 อยุธยา       3   3
44 เพชรบุรี     1 1   2
45 ราชบุรี     1 3   4
46 ลพบุรี     2 3   5
47 สมุทรสงคราม     1     1
48 สมุทรสาคร     1     1
49 สระบุรี     2 1   3
50 สิงห์บุรี     3     3
51 สุพรรณบุรี            
52 อ่างทอง     1 2   3
53 อุทัยธานี   3 2 2   7
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม     8 10   18
รวมทั้งภาค   4 32 43   79
ภาคใต้
57 กระบี่            
58 ชุมพร     2 5   7
59 ตรัง   2 1     3
60 นครศรีธรรมราช     1 1   2
61 นราธิวาส            
62 ปัตตานี   1 6 3   10
63 พังงา     2     2
64 พัทลุง       6   6
65 ภูเก็ต     1 2   3
66 ยะลา     3 4   7
67 ระนอง            
68 สงขลา       1   1
69 สตูล       4   4
70 สุราษฏร์ธานี     23 2   25
รวมทั้งภาค   3 39 28   70
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี     1 1   2
72 ฉะเชิงเทรา            
73 ชลบุรี            
74 ตราด            
75 นครนายก     23 27   50
76 ปราจีนบุรี            
77 ระยอง     13 10   23
78 สมุทรปราการ            
79 สระแก้ว     1 1   2
รวมทั้งภาค     38 39   77
รวมทั้งประเทศ   13 171 161   345