รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program) เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนใน  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร       2   2
2 เชียงราย   1 4 18   23
3 เชียงใหม่   14       14
4 ตาก            
5 นครสวรรค์       3   3
6 น่าน     2 1   3
7 พะเยา            
8 พิจิตร            
9 พิษณุโลก            
10 เพชรบูรณ์            
11 แพร่   16   1   17
12 แม่ฮ่องสอน     3 2   5
13 ลำปาง            
14 ลำพูน            
15 สุโขทัย     2 1   3
16 อุตรดิตถ์   4       4
รวมทั้งภาค   35 11 28   74
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   1 7 4   12
18 ขอนแก่น   1 19 8   28
19 ชัยภูมิ   10 87 65   162
20 นครพนม     1 2   3
21 นครราชสีมา            
22 บุรีรัมย์     6 7   13
23 มหาสารคาม            
24 มุกดาหาร            
25 ยโสธร       2   2
26 ร้อยเอ็ด            
27 เลย   6 8 25   39
28 ศรีสะเกษ     7 2   9
29 สกลนคร     1 2   3
30 สุรินทร์       1   1
31 หนองคาย     4 19   23
32 อุดรธานี     10 10   20
33 อุบลราชธานี     2 14   16
34 หนองบัวลำภู     2 3   5
35 อำนาจเจริญ            
36 บึงกาฬ       10   10
รวมทั้งภาค   18 154 174   346
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี            
38 ชัยนาท     1     1
39 นครปฐม     5 1   6
40 นนทบุรี     5 3   8
41 ปทุมธานี     1 6   7
42 ประจวบคีรีขันธ์       1   1
43 อยุธยา       7   7
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี       1   1
46 ลพบุรี       2   2
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร   15       15
49 สระบุรี   1 3 10   14
50 สิงห์บุรี            
51 สุพรรณบุรี       7   7
52 อ่างทอง   1 2 12   15
53 อุทัยธานี            
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   4 53 57   114
รวมทั้งภาค   21 70 107   198
ภาคใต้
57 กระบี่     7 10   17
58 ชุมพร            
59 ตรัง            
60 นครศรีธรรมราช   1 8 11   20
61 นราธิวาส            
62 ปัตตานี   1   1   2
63 พังงา            
64 พัทลุง       3   3
65 ภูเก็ต     1     1
66 ยะลา   1       1
67 ระนอง            
68 สงขลา       2   2
69 สตูล            
70 สุราษฏร์ธานี     10 12   22
รวมทั้งภาค   3 26 39   68
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   12       12
72 ฉะเชิงเทรา       2   2
73 ชลบุรี   1 18 20   39
74 ตราด            
75 นครนายก     2     2
76 ปราจีนบุรี     2 5   7
77 ระยอง     3 1   4
78 สมุทรปราการ     1 2   3
79 สระแก้ว            
รวมทั้งภาค   13 26 30   69
รวมทั้งประเทศ   90 287 378   755