รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program) เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนใน  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร            
2 เชียงราย     2 12   14
3 เชียงใหม่       1   1
4 ตาก       6   6
5 นครสวรรค์       10   10
6 น่าน       5   5
7 พะเยา            
8 พิจิตร       1   1
9 พิษณุโลก       4   4
10 เพชรบูรณ์       12   12
11 แพร่     1     1
12 แม่ฮ่องสอน   9       9
13 ลำปาง       2   2
14 ลำพูน       34   34
15 สุโขทัย       2   2
16 อุตรดิตถ์            
รวมทั้งภาค   9 3 89   101
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์     6 10   16
18 ขอนแก่น     1 7   8
19 ชัยภูมิ     5 2   7
20 นครพนม     2 6   8
21 นครราชสีมา            
22 บุรีรัมย์     5 4   9
23 มหาสารคาม            
24 มุกดาหาร       2   2
25 ยโสธร       9   9
26 ร้อยเอ็ด       20   20
27 เลย       13   13
28 ศรีสะเกษ   2 6 16   24
29 สกลนคร     11 3   14
30 สุรินทร์       2   2
31 หนองคาย       5   5
32 อุดรธานี       4   4
33 อุบลราชธานี     18 11   29
34 หนองบัวลำภู     2 6   8
35 อำนาจเจริญ            
36 บึงกาฬ   1 12 1   14
รวมทั้งภาค   3 68 121   192
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี       4   4
38 ชัยนาท       8   8
39 นครปฐม            
40 นนทบุรี       15   15
41 ปทุมธานี     2 2   4
42 ประจวบคีรีขันธ์   9 1 1   11
43 อยุธยา   22 1 2   25
44 เพชรบุรี       5   5
45 ราชบุรี     1     1
46 ลพบุรี   1 4 5   10
47 สมุทรสงคราม     2     2
48 สมุทรสาคร   22       22
49 สระบุรี     1 4   5
50 สิงห์บุรี     1 1   2
51 สุพรรณบุรี       5   5
52 อ่างทอง       10   10
53 อุทัยธานี            
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   46   6   52
รวมทั้งภาค   100 13 68   181
ภาคใต้
57 กระบี่     14 1   15
58 ชุมพร            
59 ตรัง            
60 นครศรีธรรมราช     7 4   11
61 นราธิวาส   34   6   40
62 ปัตตานี            
63 พังงา            
64 พัทลุง     1 6   7
65 ภูเก็ต            
66 ยะลา            
67 ระนอง            
68 สงขลา     4 3   7
69 สตูล            
70 สุราษฏร์ธานี     3 7   10
รวมทั้งภาค   34 29 27   90
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี       6   6
72 ฉะเชิงเทรา       3   3
73 ชลบุรี     58 27   85
74 ตราด   12 4 4   20
75 นครนายก            
76 ปราจีนบุรี            
77 ระยอง     3 6   9
78 สมุทรปราการ       2   2
79 สระแก้ว   6   8   14
รวมทั้งภาค   18 65 56   139
รวมทั้งประเทศ   164 178 361   703