รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร            
2 เชียงราย   1 3 5   9
3 เชียงใหม่            
4 ตาก     5 1   6
5 นครสวรรค์   1 24 28   53
6 น่าน     1 3   4
7 พะเยา     1 1   2
8 พิจิตร            
9 พิษณุโลก            
10 เพชรบูรณ์   1 2 4   7
11 แพร่     2 1   3
12 แม่ฮ่องสอน            
13 ลำปาง            
14 ลำพูน     4 11   15
15 สุโขทัย       1   1
16 อุตรดิตถ์            
รวมทั้งภาค   3 42 55   100
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์            
18 ขอนแก่น   7 19 21   47
19 ชัยภูมิ   1 42 35   78
20 นครพนม     6 4   10
21 นครราชสีมา            
22 บุรีรัมย์   4 9 13   26
23 มหาสารคาม   1 6 7   14
24 มุกดาหาร            
25 ยโสธร            
26 ร้อยเอ็ด            
27 เลย     8 8   16
28 ศรีสะเกษ   1 2 15   18
29 สกลนคร     2 4   6
30 สุรินทร์   1 5 3   9
31 หนองคาย     7 3   10
32 อุดรธานี   1 11 3   15
33 อุบลราชธานี     7 7   14
34 หนองบัวลำภู            
35 อำนาจเจริญ            
36 บึงกาฬ            
รวมทั้งภาค   16 124 123   263
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     1     1
38 ชัยนาท            
39 นครปฐม   1 4 2   7
40 นนทบุรี     2 10   12
41 ปทุมธานี     7 8   15
42 ประจวบคีรีขันธ์            
43 อยุธยา     2 7   9
44 เพชรบุรี     1 1   2
45 ราชบุรี     1 8   9
46 ลพบุรี   2 49 11   62
47 สมุทรสงคราม     1     1
48 สมุทรสาคร     1     1
49 สระบุรี     3 2   5
50 สิงห์บุรี     3 4   7
51 สุพรรณบุรี            
52 อ่างทอง     7 9   16
53 อุทัยธานี   3 9 4   16
54 สกพ.     8 14   22
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     8 14   22
56 กทม   2 17 30   49
รวมทั้งภาค   8 124 124   256
ภาคใต้
57 กระบี่       2   2
58 ชุมพร     2 5   7
59 ตรัง   2 1     3
60 นครศรีธรรมราช     2 4   6
61 นราธิวาส            
62 ปัตตานี   2 14 5   21
63 พังงา     5 2   7
64 พัทลุง     2 6   8
65 ภูเก็ต   1 2 4   7
66 ยะลา   4 10 6   20
67 ระนอง            
68 สงขลา   1 2 2   5
69 สตูล       5   5
70 สุราษฏร์ธานี     23 3   26
รวมทั้งภาค   10 63 44   117
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี     1 3   4
72 ฉะเชิงเทรา            
73 ชลบุรี            
74 ตราด            
75 นครนายก     24 27   51
76 ปราจีนบุรี            
77 ระยอง     32 23   55
78 สมุทรปราการ            
79 สระแก้ว     7 5   12
รวมทั้งภาค     64 58   122
รวมทั้งประเทศ   37 417 404   858