รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร     1 3   4
2 เชียงราย   4 13 33   50
3 เชียงใหม่   26       26
4 ตาก            
5 นครสวรรค์       3   3
6 น่าน     2 2   4
7 พะเยา            
8 พิจิตร            
9 พิษณุโลก            
10 เพชรบูรณ์            
11 แพร่   35 5 1   41
12 แม่ฮ่องสอน     3 3   6
13 ลำปาง       3   3
14 ลำพูน            
15 สุโขทัย     2 2   4
16 อุตรดิตถ์   30 1 7   38
รวมทั้งภาค   95 27 57   179
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   1 8 4   13
18 ขอนแก่น   10 26 51   87
19 ชัยภูมิ   14 116 124   254
20 นครพนม     17 26   43
21 นครราชสีมา       4   4
22 บุรีรัมย์     6 10   16
23 มหาสารคาม            
24 มุกดาหาร       33   33
25 ยโสธร       3   3
26 ร้อยเอ็ด            
27 เลย   6 10 28   44
28 ศรีสะเกษ     12 32   44
29 สกลนคร     3 4   7
30 สุรินทร์       1   1
31 หนองคาย     25 80   105
32 อุดรธานี     12 82   94
33 อุบลราชธานี     14 36   50
34 หนองบัวลำภู     7 37   44
35 อำนาจเจริญ            
36 บึงกาฬ       31   31
รวมทั้งภาค   31 256 586   873
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี            
38 ชัยนาท     1 1   2
39 นครปฐม     6 1   7
40 นนทบุรี     6 5   11
41 ปทุมธานี     7 25   32
42 ประจวบคีรีขันธ์       1   1
43 อยุธยา       11   11
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี       1   1
46 ลพบุรี   1 4 5   10
47 สมุทรสงคราม       1   1
48 สมุทรสาคร   32       32
49 สระบุรี   1 4 10   15
50 สิงห์บุรี     1 2   3
51 สุพรรณบุรี     1 7   8
52 อ่างทอง   1 2 26   29
53 อุทัยธานี            
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   37 58 65   160
รวมทั้งภาค   72 90 161   323
ภาคใต้
57 กระบี่     17 11   28
58 ชุมพร            
59 ตรัง     1     1
60 นครศรีธรรมราช   1 14 30   45
61 นราธิวาส   20       20
62 ปัตตานี   1 3 10   14
63 พังงา            
64 พัทลุง     1 5   6
65 ภูเก็ต     1     1
66 ยะลา   1 2 2   5
67 ระนอง     1     1
68 สงขลา       7   7
69 สตูล            
70 สุราษฏร์ธานี     36 52   88
รวมทั้งภาค   23 76 117   216
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   30   4   34
72 ฉะเชิงเทรา     1 6   7
73 ชลบุรี   2 38 42   82
74 ตราด   6 2 6   14
75 นครนายก     2 2   4
76 ปราจีนบุรี     5 45   50
77 ระยอง     13 18   31
78 สมุทรปราการ     4 17   21
79 สระแก้ว     3 1   4
รวมทั้งภาค   38 68 141   247
รวมทั้งประเทศ   259 517 1,062   1,838