รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร     61     61
2 เชียงราย   4 2 43   49
3 เชียงใหม่   23   2   25
4 ตาก       22   22
5 นครสวรรค์     1 35   36
6 น่าน     1 31   32
7 พะเยา       12   12
8 พิจิตร       20   20
9 พิษณุโลก       31   31
10 เพชรบูรณ์       33   33
11 แพร่     25     25
12 แม่ฮ่องสอน   20       20
13 ลำปาง       17   17
14 ลำพูน     1 37   38
15 สุโขทัย       31   31
16 อุตรดิตถ์   19       19
รวมทั้งภาค   66 91 314   471
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์     10 24   34
18 ขอนแก่น     8 33   41
19 ชัยภูมิ     5 46   51
20 นครพนม   6 7 16   29
21 นครราชสีมา       29   29
22 บุรีรัมย์   4 14 17   35
23 มหาสารคาม     1 23   24
24 มุกดาหาร       58   58
25 ยโสธร       30   30
26 ร้อยเอ็ด       32   32
27 เลย     1 34   35
28 ศรีสะเกษ   2 6 27   35
29 สกลนคร   5 25 13   43
30 สุรินทร์   14   3   17
31 หนองคาย     7 21   28
32 อุดรธานี   1   65   66
33 อุบลราชธานี   1 18 46   65
34 หนองบัวลำภู     4 32   36
35 อำนาจเจริญ       25   25
36 บึงกาฬ   1 12 31   44
รวมทั้งภาค   34 118 605   757
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     14 16   30
38 ชัยนาท       19   19
39 นครปฐม   23       23
40 นนทบุรี     4 35   39
41 ปทุมธานี   12 10 37   59
42 ประจวบคีรีขันธ์   17 1 1   19
43 อยุธยา   33 3 4   40
44 เพชรบุรี       20   20
45 ราชบุรี     14     14
46 ลพบุรี   1 5 15   21
47 สมุทรสงคราม     2 16   18
48 สมุทรสาคร   41       41
49 สระบุรี     7 11   18
50 สิงห์บุรี     10 22   32
51 สุพรรณบุรี       24   24
52 อ่างทอง       29   29
53 อุทัยธานี     15 14   29
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   58 5 10   73
รวมทั้งภาค   185 90 273   548
ภาคใต้
57 กระบี่     36 1   37
58 ชุมพร            
59 ตรัง   8       8
60 นครศรีธรรมราช     15 35   50
61 นราธิวาส   34   7   41
62 ปัตตานี     1 30   31
63 พังงา            
64 พัทลุง     2 12   14
65 ภูเก็ต     2 15   17
66 ยะลา       16   16
67 ระนอง   23       23
68 สงขลา     6 15   21
69 สตูล       9   9
70 สุราษฏร์ธานี     28 47   75
รวมทั้งภาค   65 90 187   342
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี       37   37
72 ฉะเชิงเทรา       16   16
73 ชลบุรี     72 66   138
74 ตราด   40 6 10   56
75 นครนายก     20 5   25
76 ปราจีนบุรี     5 55   60
77 ระยอง     10 29   39
78 สมุทรปราการ     7 17   24
79 สระแก้ว   6 2 26   34
รวมทั้งภาค   46 122 261   429
รวมทั้งประเทศ   396 511 1,640   2,547