รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร            
2 เชียงราย       1   1
3 เชียงใหม่     1 7   8
4 ตาก     1     1
5 นครสวรรค์            
6 น่าน            
7 พะเยา   24 26 41   91
8 พิจิตร   2 10 17   29
9 พิษณุโลก   5       5
10 เพชรบูรณ์            
11 แพร่   3 4 1   8
12 แม่ฮ่องสอน     3 1   4
13 ลำปาง   66 77 80   223
14 ลำพูน   8 9 8   25
15 สุโขทัย     1     1
16 อุตรดิตถ์            
รวมทั้งภาค   108 132 156   396
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์            
18 ขอนแก่น            
19 ชัยภูมิ            
20 นครพนม   8 27 18   53
21 นครราชสีมา   106 88 64   258
22 บุรีรัมย์            
23 มหาสารคาม   7 12 22   41
24 มุกดาหาร            
25 ยโสธร       5   5
26 ร้อยเอ็ด            
27 เลย            
28 ศรีสะเกษ            
29 สกลนคร   11 17 13   41
30 สุรินทร์            
31 หนองคาย   13 7 6   26
32 อุดรธานี   42 30 18   90
33 อุบลราชธานี   8 4 4   16
34 หนองบัวลำภู   17 12 15   44
35 อำนาจเจริญ   1 6 6   13
36 บึงกาฬ   12 14 12   38
รวมทั้งภาค   225 217 183   625
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี            
38 ชัยนาท            
39 นครปฐม            
40 นนทบุรี   25 25 51   101
41 ปทุมธานี            
42 ประจวบคีรีขันธ์     1     1
43 อยุธยา            
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี            
46 ลพบุรี            
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร            
49 สระบุรี            
50 สิงห์บุรี            
51 สุพรรณบุรี   29 17 13   59
52 อ่างทอง   7 7 7   21
53 อุทัยธานี            
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   19 4 14   37
รวมทั้งภาค   80 54 85   219
ภาคใต้
57 กระบี่            
58 ชุมพร            
59 ตรัง            
60 นครศรีธรรมราช   5 4 4   13
61 นราธิวาส            
62 ปัตตานี            
63 พังงา            
64 พัทลุง            
65 ภูเก็ต            
66 ยะลา            
67 ระนอง            
68 สงขลา   44 70 48   162
69 สตูล            
70 สุราษฏร์ธานี   47 22 12   81
รวมทั้งภาค   96 96 64   256
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี            
72 ฉะเชิงเทรา   5 10 17   32
73 ชลบุรี            
74 ตราด            
75 นครนายก            
76 ปราจีนบุรี            
77 ระยอง            
78 สมุทรปราการ            
79 สระแก้ว            
รวมทั้งภาค   5 10 17   32
รวมทั้งประเทศ   514 509 505   1,528