รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร            
2 เชียงราย            
3 เชียงใหม่            
4 ตาก            
5 นครสวรรค์            
6 น่าน   1 13 5   19
7 พะเยา       6   6
8 พิจิตร            
9 พิษณุโลก   4       4
10 เพชรบูรณ์            
11 แพร่            
12 แม่ฮ่องสอน            
13 ลำปาง   8       8
14 ลำพูน            
15 สุโขทัย            
16 อุตรดิตถ์            
รวมทั้งภาค   13 13 11   37
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์            
18 ขอนแก่น            
19 ชัยภูมิ            
20 นครพนม   2 7 3   12
21 นครราชสีมา            
22 บุรีรัมย์            
23 มหาสารคาม            
24 มุกดาหาร            
25 ยโสธร            
26 ร้อยเอ็ด   5 5 5   15
27 เลย            
28 ศรีสะเกษ            
29 สกลนคร            
30 สุรินทร์            
31 หนองคาย            
32 อุดรธานี   19 7 2   28
33 อุบลราชธานี     2 2   4
34 หนองบัวลำภู            
35 อำนาจเจริญ            
36 บึงกาฬ            
รวมทั้งภาค   26 21 12   59
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี            
38 ชัยนาท       6   6
39 นครปฐม            
40 นนทบุรี            
41 ปทุมธานี            
42 ประจวบคีรีขันธ์            
43 อยุธยา            
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี            
46 ลพบุรี            
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร            
49 สระบุรี            
50 สิงห์บุรี   5 4 5   14
51 สุพรรณบุรี            
52 อ่างทอง            
53 อุทัยธานี            
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม            
รวมทั้งภาค   5 4 11   20
ภาคใต้
57 กระบี่            
58 ชุมพร            
59 ตรัง            
60 นครศรีธรรมราช   5 2 1   8
61 นราธิวาส            
62 ปัตตานี            
63 พังงา            
64 พัทลุง            
65 ภูเก็ต            
66 ยะลา            
67 ระนอง            
68 สงขลา            
69 สตูล            
70 สุราษฏร์ธานี   18 13 8   39
รวมทั้งภาค   23 15 9   47
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี            
72 ฉะเชิงเทรา            
73 ชลบุรี   5 11 13   29
74 ตราด            
75 นครนายก            
76 ปราจีนบุรี            
77 ระยอง            
78 สมุทรปราการ            
79 สระแก้ว            
รวมทั้งภาค   5 11 13   29
รวมทั้งประเทศ   72 64 56   192