รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียน 58/1 ในงบประมาณ
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร         353     353 3,256 6   3,250 4,621 11   4,610         8,230 17   8,213
2 เชียงราย         3,400 8   3,392 6,461 31   6,430 9,518 49   9,469 20     20 19,399 88   19,311
3 เชียงใหม่         6,775     6,775 7,154 16   7,138 11,737 26   11,711 23 1   22 25,689 43   25,646
4 ตาก         5,685 11   5,674 2,492 5   2,487 3,712 3   3,709 61     61 11,950 19   11,931
5 นครสวรรค์         584     584 6,185 54   6,131 9,951 57   9,894 2     2 16,722 111   16,611
6 น่าน         999     999 2,704     2,704 5,456 2   5,454         9,159 2   9,157
7 พะเยา         898     898 2,805     2,805 5,242 4   5,238         8,945 4   8,941
8 พิจิตร         658     658 2,770 3   2,767 4,815 8   4,807         8,243 11   8,232
9 พิษณุโลก         582 1   581 3,591 1   3,590 6,969 1   6,968 25     25 11,167 3   11,164
10 เพชรบูรณ์         787     787 5,560 3   5,557 8,096 8   8,088 25     25 14,468 11   14,457
11 แพร่         725     725 2,264 2   2,262 3,616     3,616         6,605 2   6,603
12 แม่ฮ่องสอน         760     760 2,311 3   2,308 2,902 2   2,900         5,973 5   5,968
13 ลำปาง         1,178     1,178 2,749 5   2,744 5,233 7   5,226         9,160 12   9,148
14 ลำพูน         888 1   887 1,841 6   1,835 3,022 16   3,006         5,751 23   5,728
15 สุโขทัย         318     318 2,742     2,742 4,681 1   4,680         7,741 1   7,740
16 อุตรดิตถ์         648     648 2,391     2,391 4,617     4,617         7,656     7,656
รวมทั้งภาค         25,238 21   25,217 57,276 135   57,141 94,188 195   93,993 156 1   155 176,858 352   176,506
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์         3,302     3,302 12,932 5   12,927 16,987 4   16,983 25     25 33,246 9   33,237
18 ขอนแก่น         12,013 18   11,995 26,260 115   26,145 32,605 166   32,439 50 2   48 70,928 301   70,627
19 ชัยภูมิ         6,159 1   6,158 36,733 16   36,717 33,666 17   33,649         76,558 34   76,524
20 นครพนม         552     552 5,302 12   5,290 7,272 7   7,265         13,126 19   13,107
21 นครราชสีมา         6,820     6,820 27,487 20   27,467 35,325 23   35,302 41 1   40 69,673 44   69,629
22 บุรีรัมย์         2,475 2   2,473 16,435 15   16,420 23,667 41   23,626 25     25 42,602 58   42,544
23 มหาสารคาม         788 2   786 7,290 5   7,285 11,269 11   11,258         19,347 18   19,329
24 มุกดาหาร         529     529 2,672 1   2,671 3,812 5   3,807 84     84 7,097 6   7,091
25 ยโสธร         205     205 2,990     2,990 5,047 1   5,046         8,242 1   8,241
26 ร้อยเอ็ด         2,189     2,189 9,975 3   9,972 18,156 4   18,152         30,320 7   30,313
27 เลย         3,519     3,519 7,582 13   7,569 10,436 12   10,424         21,537 25   21,512
28 ศรีสะเกษ         837     837 8,713 4   8,709 13,393 6   13,387         22,943 10   22,933
29 สกลนคร         2,053     2,053 9,085 2   9,083 12,277 7   12,270 20     20 23,435 9   23,426
30 สุรินทร์         1,053     1,053 9,926 14   9,912 14,353 22   14,331 32     32 25,364 36   25,328
31 หนองคาย         796     796 4,500 10   4,490 5,869 7   5,862 75 1   74 11,240 18   11,222
32 อุดรธานี         7,026 2   7,024 19,078 20   19,058 25,847 16   25,831         51,951 38   51,913
33 อุบลราชธานี         1,518 3   1,515 14,808 6   14,802 22,475 27   22,448 22 2   20 38,823 38   38,785
34 หนองบัวลำภู         771     771 4,511 11   4,500 6,090 6   6,084         11,372 17   11,355
35 อำนาจเจริญ         459     459 3,048     3,048 4,850     4,850         8,357     8,357
36 บึงกาฬ         355     355 3,787 1   3,786 4,955 2   4,953         9,097 3   9,094
รวมทั้งภาค         53,419 28   53,391 233,114 273   232,841 308,351 384   307,967 374 6   368 595,258 691   594,567
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี         888 2   886 6,553 9   6,544 8,404 25   8,379 40     40 15,885 36   15,849
38 ชัยนาท         407     407 2,111     2,111 3,194 5   3,189         5,712 5   5,707
39 นครปฐม         606 4   602 4,237 41   4,196 5,583 52   5,531         10,426 97   10,329
40 นนทบุรี         488 6   482 3,462 36   3,426 4,841 14   4,827         8,791 56   8,735
41 ปทุมธานี         649     649 4,035 9   4,026 5,553 10   5,543         10,237 19   10,218
42 ประจวบคีรีขันธ์         323     323 2,918 2   2,916 4,207 2   4,205         7,448 4   7,444
43 อยุธยา         1,002     1,002 5,077 5   5,072 9,288 7   9,281         15,367 12   15,355
44 เพชรบุรี         294     294 2,199 4   2,195 3,531 14   3,517         6,024 18   6,006
45 ราชบุรี         609 1   608 4,078 5   4,073 5,930 14   5,916         10,617 20   10,597
46 ลพบุรี         474     474 5,507 22   5,485 8,547 55   8,492         14,528 77   14,451
47 สมุทรสงคราม         199     199 844 1   843 1,166     1,166         2,209 1   2,208
48 สมุทรสาคร         457     457 2,158 7   2,151 3,038 4   3,034         5,653 11   5,642
49 สระบุรี         480     480 3,881 4   3,877 5,872 6   5,866         10,233 10   10,223
50 สิงห์บุรี         264     264 1,178 1   1,177 2,412     2,412         3,854 1   3,853
51 สุพรรณบุรี         568     568 3,261     3,261 5,050 3   5,047         8,879 3   8,876
52 อ่างทอง         395     395 1,734 2   1,732 3,039 7   3,032         5,168 9   5,159
53 อุทัยธานี         174     174 2,190 4   2,186 3,015 3 1 3,011 5     5 5,384 7 1 5,376
54 สกพ.                                                
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                 1,029     1,029 2,103 4   2,099         3,132 4   3,128
56 กทม         2,460 5 1 2,454 21,942 118 2 21,822 30,562 175 1 30,386 25     25 54,989 298 4 54,687
รวมทั้งภาค         10,737 18 1 10,718 78,394 270 2 78,122 115,335 400 2 114,933 70     70 204,536 688 5 203,843
ภาคใต้
57 กระบี่         96     96 2,643 6   2,637 3,227 3   3,224         5,966 9   5,957
58 ชุมพร         223     223 2,239 1   2,238 3,609 1   3,608         6,071 2   6,069
59 ตรัง         480 2   478 3,238 6   3,232 3,956 8   3,948         7,674 16   7,658
60 นครศรีธรรมราช         485 1 1 483 7,983 34   7,949 10,049 39   10,010 27     27 18,544 74 1 18,469
61 นราธิวาส         1,260     1,260 7,449     7,449 6,435 2   6,433         15,144 2   15,142
62 ปัตตานี         2,358 2   2,356 11,083 10   11,073 9,517 6   9,511         22,958 18   22,940
63 พังงา         186     186 1,273     1,273 1,697     1,697         3,156     3,156
64 พัทลุง         360     360 2,453     2,453 3,499     3,499         6,312     6,312
65 ภูเก็ต         122     122 1,486     1,486 2,118 5   2,113         3,726 5   3,721
66 ยะลา         1,963 4   1,959 7,663 7   7,656 6,148 5   6,143         15,774 16   15,758
67 ระนอง         384     384 1,211     1,211 1,787     1,787 20     20 3,402     3,402
68 สงขลา         1,477     1,477 9,082 10   9,072 11,350 14   11,336 28 1   27 21,937 25   21,912
69 สตูล         177 1   176 2,518 4   2,514 3,155 2   3,153         5,850 7   5,843
70 สุราษฏร์ธานี         663     663 5,518 6   5,512 7,250 6   7,244 18     18 13,449 12   13,437
รวมทั้งภาค         10,234 10 1 10,223 65,839 84   65,755 73,797 91   73,706 93 1   92 149,963 186 1 149,776
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี         316     316 2,485 10   2,475 3,683 6   3,677         6,484 16   6,468
72 ฉะเชิงเทรา         876     876 3,595 14   3,581 6,214 13   6,201         10,685 27   10,658
73 ชลบุรี         1,004 1   1,003 7,225 27   7,198 10,380 27   10,353         18,609 55   18,554
74 ตราด         251     251 1,519 6   1,513 1,970 17   1,953 19 3   16 3,759 26   3,733
75 นครนายก         154     154 1,589 2   1,587 2,303 1   2,302         4,046 3   4,043
76 ปราจีนบุรี         345     345 2,889 9   2,880 4,693 11   4,682         7,927 20   7,907
77 ระยอง         641 3   638 4,128 27   4,101 4,652 20   4,632 30 2   28 9,451 52   9,399
78 สมุทรปราการ         729     729 5,485 20   5,465 5,824 13   5,811 25     25 12,063 33   12,030
79 สระแก้ว         513     513 2,975 10   2,965 4,596 10   4,586         8,084 20   8,064
รวมทั้งภาค         4,829 4   4,825 31,890 125   31,765 44,315 118   44,197 74 5   69 81,108 252   80,856
รวมทั้งประเทศ         104,457 81 2 104,374 466,513 887 2 465,624 635,986 1,188 2 634,796 767 13   754 1,207,723 2,169 6 1,205,548