รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียน    ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร           1   -1   14   -14   16   -16           31   -31
2 เชียงราย           19 2 -21   49   -49   74   -74           142 2 -144
3 เชียงใหม่           6   -6   13   -13   51   -51           70   -70
4 ตาก                   2   -2   7   -7           9   -9
5 นครสวรรค์           18   -18   66   -66   92   -92           176   -176
6 น่าน                                                
7 พะเยา                   7   -7   3   -3           10   -10
8 พิจิตร                   4   -4   8   -8           12   -12
9 พิษณุโลก                   14   -14   7   -7           21   -21
10 เพชรบูรณ์                   9   -9   19   -19           28   -28
11 แพร่                           3   -3           3   -3
12 แม่ฮ่องสอน           5 2 -7   23 2 -25   18 1 -19           46 5 -51
13 ลำปาง                   4   -4   4   -4           8   -8
14 ลำพูน           1   -1   4   -4   5   -5           10   -10
15 สุโขทัย                   3   -3   4   -4           7   -7
16 อุตรดิตถ์                   1   -1   5   -5           6   -6
รวมทั้งภาค           50 4 -54   213 2 -215   316 1 -317           579 7 -586
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์           1   -1   5   -5   2   -2           8   -8
18 ขอนแก่น           7   -7   43   -43   54   -54           104   -104
19 ชัยภูมิ           2   -2   37 1 -38   41 1 -42           80 2 -82
20 นครพนม                   14   -14   14   -14           28   -28
21 นครราชสีมา           1   -1   11   -11   26   -26           38   -38
22 บุรีรัมย์           2   -2   29   -29   34   -34           65   -65
23 มหาสารคาม                   10   -10   20   -20           30   -30
24 มุกดาหาร                   1   -1   1   -1           2   -2
25 ยโสธร                           1   -1           1   -1
26 ร้อยเอ็ด                   2   -2   12   -12           14   -14
27 เลย                   3   -3   10   -10           13   -13
28 ศรีสะเกษ                   8   -8   5   -5           13   -13
29 สกลนคร           2 1 -3   36 3 -39   32 4 -36           70 8 -78
30 สุรินทร์           1   -1   14   -14   12   -12           27   -27
31 หนองคาย                   1   -1   1   -1           2   -2
32 อุดรธานี           16 1 -17   95 3 -98   117 1 -118           228 5 -233
33 อุบลราชธานี           1   -1   4   -4   4   -4           9   -9
34 หนองบัวลำภู           3   -3   16   -16   15   -15           34   -34
35 อำนาจเจริญ                   2   -2                   2   -2
36 บึงกาฬ                   6 1 -7   5   -5           11 1 -12
รวมทั้งภาค           36 2 -38   337 8 -345   406 6 -412           779 16 -795
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี                   2   -2   2   -2           4   -4
38 ชัยนาท                   1   -1   3   -3           4   -4
39 นครปฐม           5 1 -6   22   -22   10   -10           37 1 -38
40 นนทบุรี           4   -4   52 5 -57   47 1 -48           103 6 -109
41 ปทุมธานี           4   -4   33   -33   25   -25           62   -62
42 ประจวบคีรีขันธ์                   10   -10   15   -15           25   -25
43 อยุธยา           5   -5   41   -41   35   -35           81   -81
44 เพชรบุรี                   7   -7   23   -23           30   -30
45 ราชบุรี                   16   -16   12   -12           28   -28
46 ลพบุรี           6   -6   29   -29   44   -44           79   -79
47 สมุทรสงคราม                   1   -1   3   -3           4   -4
48 สมุทรสาคร                   10   -10   6   -6           16   -16
49 สระบุรี                   22   -22   19   -19           41   -41
50 สิงห์บุรี           5   -5   2   -2   5   -5           12   -12
51 สุพรรณบุรี           1   -1   10   -10   5   -5           16   -16
52 อ่างทอง           1   -1   7   -7   4   -4           12   -12
53 อุทัยธานี           2 1 -3   6 2 -8   13 4 -17           21 7 -28
54 สกพ.                                                
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                   10   -10   10   -10           20   -20
56 กทม           10   -10   126 1 -127   107   -107           243 1 -244
รวมทั้งภาค           43 2 -45   407 8 -415   388 5 -393           838 15 -853
ภาคใต้
57 กระบี่                   8   -8   13   -13           21   -21
58 ชุมพร                   5 2 -7   13   -13           18 2 -20
59 ตรัง                   9   -9   8   -8           17   -17
60 นครศรีธรรมราช           3 1 -4   24   -24   39   -39           66 1 -67
61 นราธิวาส                   2   -2   2   -2           4   -4
62 ปัตตานี                   5   -5   3   -3           8   -8
63 พังงา           1 1 -2   3   -3   2   -2           6 1 -7
64 พัทลุง                   6   -6   11   -11           17   -17
65 ภูเก็ต                   2   -2   4   -4           6   -6
66 ยะลา           2   -2   13   -13   10   -10           25   -25
67 ระนอง                           4   -4           4   -4
68 สงขลา           4   -4   39   -39   41   -41           84   -84
69 สตูล                   5   -5   2   -2           7   -7
70 สุราษฏร์ธานี           3 1 -4   10   -10   20   -20           33 1 -34
รวมทั้งภาค           13 3 -16   131 2 -133   172   -172           316 5 -321
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                   1   -1   10   -10           11   -11
72 ฉะเชิงเทรา           2 1 -3   13   -13   11   -11           26 1 -27
73 ชลบุรี           4   -4   83 2 -85   88 3 -91           175 5 -180
74 ตราด                   3   -3   15   -15           18   -18
75 นครนายก           1   -1   2   -2   3   -3           6   -6
76 ปราจีนบุรี           1   -1   8   -8   13   -13           22   -22
77 ระยอง           1   -1   9 1 -10   9   -9           19 1 -20
78 สมุทรปราการ                   24   -24   18   -18           42   -42
79 สระแก้ว           1 1 -2   6   -6   11   -11           18 1 -19
รวมทั้งภาค           10 2 -12   149 3 -152   178 3 -181           337 8 -345
รวมทั้งประเทศ           152 13 -165   1,237 23 -1,260   1,460 15 -1,475           2,849 51 -2,900