รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จำแนกตามอายุ  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด < 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 >49 ไม่ระบุ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร 2 4 20 25 26 10 8 7 2 2 4 7 5 5 4 1 8   140
2 เชียงราย                                      
3 เชียงใหม่                                      
4 ตาก                                      
5 นครสวรรค์                                      
6 น่าน 9 25 32 32 52 38 39 26 18 19 22 45 16 26 28 33 118 14 592
7 พะเยา     2 6 8 9 6 4 1 6 2 8 10 6 3 10 19   100
8 พิจิตร   4 10 24 22 12 10 13 8 5 11 12 8 4 6 6 12 1 168
9 พิษณุโลก 5 14 29 24 28 22 14 3 8 6 2 11 12 6 13 5 10 1 213
10 เพชรบูรณ์                                      
11 แพร่                                      
12 แม่ฮ่องสอน                                      
13 ลำปาง 3 2 1 3 1 1 1       1 5 7   3 1 32 1 62
14 ลำพูน                                      
15 สุโขทัย                                      
16 อุตรดิตถ์                                      
รวมทั้งภาค 19 49 94 114 137 92 78 53 37 38 42 88 58 47 57 56 199 17 1,275
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                      
18 ขอนแก่น                                      
19 ชัยภูมิ                                      
20 นครพนม   21 61 78 80 94 81 41 31 40 18 60 25 20 12 22 36   720
21 นครราชสีมา                                      
22 บุรีรัมย์                                      
23 มหาสารคาม                                      
24 มุกดาหาร                                      
25 ยโสธร 13 22 40 86 56 67 43 25 31 24 21 78 33 30 46 71 138 8 832
26 ร้อยเอ็ด 9 22 44 51 62 77 47 34 30 27 31 98 39 29 34 35 86 4 759
27 เลย                                      
28 ศรีสะเกษ                                      
29 สกลนคร                                      
30 สุรินทร์                                      
31 หนองคาย                                      
32 อุดรธานี 18 59 148 215 258 233 174 129 102 99 89 346 219 211 194 223 653 208 3,578
33 อุบลราชธานี 40 36 76 105 97 52 50 28 26 16 20 77 37 23 48 65 233 5 1,034
34 หนองบัวลำภู                                      
35 อำนาจเจริญ 3 3 14 13 17 21 13 14 4 4 4 16 7 6 8 18 32 1 198
36 บึงกาฬ                                      
รวมทั้งภาค 83 163 383 548 570 544 408 271 224 210 183 675 360 319 342 434 1,178 226 7,121
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี                                      
38 ชัยนาท     10 32 27 27 11 13 5 8 6 26 10 6 2 7 8 2 200
39 นครปฐม                                      
40 นนทบุรี                                      
41 ปทุมธานี                                      
42 ประจวบคีรีขันธ์                                      
43 อยุธยา                                      
44 เพชรบุรี                                      
45 ราชบุรี                                      
46 ลพบุรี                                      
47 สมุทรสงคราม                                      
48 สมุทรสาคร                                      
49 สระบุรี                                      
50 สิงห์บุรี 9 18 39 62 54 52 48 38 34 37 31 151 91 66 56 36 60 3 885
51 สุพรรณบุรี                                      
52 อ่างทอง                                      
53 อุทัยธานี 1 14 16 28 26 21 17 5 6 6 2 16 11 9 6 8 16   208
54 สกพ.                                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                      
56 กทม 8 33 43 75 78 86 95 70 69 63 53 143 43 20 12 7 10 6 914
รวมทั้งภาค 18 65 108 197 185 186 171 126 114 114 92 336 155 101 76 58 94 11 2,207
ภาคใต้
57 กระบี่                                      
58 ชุมพร                                      
59 ตรัง                                      
60 นครศรีธรรมราช 10 16 28 20 18 15 15 6 9 8 2 18 11 4 14 36 64 10 304
61 นราธิวาส                                      
62 ปัตตานี 60 66 146 162 188 201 181 134 107 94 107 260 152 100 80 76 54 7 2,175
63 พังงา                                      
64 พัทลุง                                      
65 ภูเก็ต                                      
66 ยะลา                                      
67 ระนอง                                      
68 สงขลา                                      
69 สตูล                                      
70 สุราษฏร์ธานี 9 30 86 113 136 85 78 38 21 24 20 41 23 11 6 8 15 1 745
รวมทั้งภาค 79 112 260 295 342 301 274 178 137 126 129 319 186 115 100 120 133 18 3,224
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                      
72 ฉะเชิงเทรา                                      
73 ชลบุรี 8 33 103 142 114 93 75 44 34 35 34 89 35 14 10 8 15 31 917
74 ตราด                                      
75 นครนายก                                      
76 ปราจีนบุรี                                      
77 ระยอง                                      
78 สมุทรปราการ                                      
79 สระแก้ว                                      
รวมทั้งภาค 8 33 103 142 114 93 75 44 34 35 34 89 35 14 10 8 15 31 917
รวมทั้งประเทศ 207 422 948 1,296 1,348 1,216 1,006 672 546 523 480 1,507 794 596 585 676 1,619 303 14,744