รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร            
2 เชียงราย   135 76 7   218
3 เชียงใหม่   67 29 23   119
4 ตาก   2       2
5 นครสวรรค์            
6 น่าน            
7 พะเยา   56 49 22   127
8 พิจิตร   15 8 6   29
9 พิษณุโลก   2   1   3
10 เพชรบูรณ์            
11 แพร่   100 15 18   133
12 แม่ฮ่องสอน   1       1
13 ลำปาง   240 78 50   368
14 ลำพูน   46 26 14   86
15 สุโขทัย   264 3 15   282
16 อุตรดิตถ์            
รวมทั้งภาค   928 284 156   1,368
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์            
18 ขอนแก่น            
19 ชัยภูมิ            
20 นครพนม   4 4     8
21 นครราชสีมา   84 58 75   217
22 บุรีรัมย์            
23 มหาสารคาม   49 35 25   109
24 มุกดาหาร            
25 ยโสธร   9 3 10   22
26 ร้อยเอ็ด            
27 เลย            
28 ศรีสะเกษ            
29 สกลนคร   107 42 30   179
30 สุรินทร์            
31 หนองคาย   8 5 5   18
32 อุดรธานี   56 20 16   92
33 อุบลราชธานี   168 34 10   212
34 หนองบัวลำภู   23 34 12   69
35 อำนาจเจริญ   15 12 5   32
36 บึงกาฬ   36 4     40
รวมทั้งภาค   559 251 188   998
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   7       7
38 ชัยนาท            
39 นครปฐม            
40 นนทบุรี   1       1
41 ปทุมธานี   2 1 2   5
42 ประจวบคีรีขันธ์   1 3     4
43 อยุธยา            
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี            
46 ลพบุรี            
47 สมุทรสงคราม   4 1 3   8
48 สมุทรสาคร            
49 สระบุรี            
50 สิงห์บุรี            
51 สุพรรณบุรี   3 6 1   10
52 อ่างทอง   5 2 6   13
53 อุทัยธานี   1       1
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   8 8 5   21
รวมทั้งภาค   32 21 17   70
ภาคใต้
57 กระบี่            
58 ชุมพร       1   1
59 ตรัง            
60 นครศรีธรรมราช   7 4 3   14
61 นราธิวาส   2   2   4
62 ปัตตานี            
63 พังงา            
64 พัทลุง            
65 ภูเก็ต            
66 ยะลา            
67 ระนอง   1 1 1   3
68 สงขลา   2 2 2   6
69 สตูล            
70 สุราษฏร์ธานี   6 3     9
รวมทั้งภาค   18 10 9   37
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   9 1 1   11
72 ฉะเชิงเทรา   3   1   4
73 ชลบุรี       2   2
74 ตราด   1       1
75 นครนายก            
76 ปราจีนบุรี            
77 ระยอง            
78 สมุทรปราการ   10 1 1   12
79 สระแก้ว            
รวมทั้งภาค   23 2 5   30
รวมทั้งประเทศ   1,560 568 375   2,503