รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   11   1   12
2 เชียงราย   736 227 59   1,022
3 เชียงใหม่   170 74 44   288
4 ตาก   12 2 1   15
5 นครสวรรค์            
6 น่าน   175 85 45   305
7 พะเยา   144 69 48   261
8 พิจิตร   58 24 21   103
9 พิษณุโลก   15 1 3   19
10 เพชรบูรณ์   241 21 11   273
11 แพร่   330 67 48   445
12 แม่ฮ่องสอน   3 2 2   7
13 ลำปาง   323 98 60   481
14 ลำพูน   55 29 21   105
15 สุโขทัย   281 7 40   328
16 อุตรดิตถ์   7 4     11
รวมทั้งภาค   2,561 710 404   3,675
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   169 181 166   516
18 ขอนแก่น   945 610 507   2,062
19 ชัยภูมิ   395 270 211   876
20 นครพนม   156 23 17   196
21 นครราชสีมา   100 70 83   253
22 บุรีรัมย์   342 59 62   463
23 มหาสารคาม   120 109 72   301
24 มุกดาหาร   52 10 8   70
25 ยโสธร   102 20 31   153
26 ร้อยเอ็ด   359 151 184   694
27 เลย   361 165 114   640
28 ศรีสะเกษ   156 61 45   262
29 สกลนคร   189 63 53   305
30 สุรินทร์   116 46 27   189
31 หนองคาย   219 58 27   304
32 อุดรธานี   624 254 228   1,106
33 อุบลราชธานี   466 93 29   588
34 หนองบัวลำภู   62 57 15   134
35 อำนาจเจริญ   33 25 17   75
36 บึงกาฬ   9 7 4   20
รวมทั้งภาค   4,975 2,332 1,900   9,207
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   11 1 5   17
38 ชัยนาท   42 13 7   62
39 นครปฐม   14 4 4   22
40 นนทบุรี   11 10 4   25
41 ปทุมธานี   17 3 2   22
42 ประจวบคีรีขันธ์   6 6 2   14
43 อยุธยา     1     1
44 เพชรบุรี   22 10 14   46
45 ราชบุรี   12 3 8   23
46 ลพบุรี   26 15 17   58
47 สมุทรสงคราม   5 2 4   11
48 สมุทรสาคร   4   3   7
49 สระบุรี   17 20 8   45
50 สิงห์บุรี   14 4 11   29
51 สุพรรณบุรี   3 3 2   8
52 อ่างทอง   27 12 22   61
53 อุทัยธานี   21 5 9   35
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   37 26 24   87
รวมทั้งภาค   289 138 146   573
ภาคใต้
57 กระบี่   1 1 2   4
58 ชุมพร   16 3 1   20
59 ตรัง   11 1 1   13
60 นครศรีธรรมราช   37 12 13   62
61 นราธิวาส   4 3 10   17
62 ปัตตานี   3       3
63 พังงา   9 13 6   28
64 พัทลุง   5 4 1   10
65 ภูเก็ต            
66 ยะลา   10 13 9   32
67 ระนอง   1 4 1   6
68 สงขลา   14 13 7   34
69 สตูล   2 1     3
70 สุราษฏร์ธานี   10 3     13
รวมทั้งภาค   123 71 51   245
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   22 7 4   33
72 ฉะเชิงเทรา   9 1 3   13
73 ชลบุรี   17 5 14   36
74 ตราด   6 3 2   11
75 นครนายก   1 1 1   3
76 ปราจีนบุรี   15       15
77 ระยอง   60 6 4   70
78 สมุทรปราการ   18 11 15   44
79 สระแก้ว            
รวมทั้งภาค   148 34 43   225
รวมทั้งประเทศ   8,096 3,285 2,544   13,925