รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด่าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอบ้านธิ ระดับ ประถม ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอบ้านธิ ลำพูน 6221000012 เด็กชาย เล็ก (ไม่มีนามสกุล)
2 อำเภอบ้านธิ ลำพูน 6121000121 นางสาว NAN KHAM CHO (ไม่มีนามสกุล)
3 อำเภอบ้านธิ ลำพูน 6121000112 นางสาว NAN MUU LAY (ไม่มีนามสกุล)
4 อำเภอบ้านธิ ลำพูน 6221000094 นางสาว นุช (ไม่มีนามสกุล)
รายการทั้งสิ้น : 4
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า