รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด่าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอแม่ทา ระดับ มัธยมต้น ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอแม่ทา ลำพูน 6122000204 นางสาว แหลม -
2 อำเภอแม่ทา ลำพูน 6122000192 นางสาว เอ๋ หมู่หลิ่ง
3 อำเภอแม่ทา ลำพูน 6122000183 นางสาว วิราพร จำเนียร
รายการทั้งสิ้น : 3
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า