รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด่าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอเมืองลำพูน ระดับ ประถม ภาคเรียน 61/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 6121000012 MRS. Nan Ngwe Eain
2 อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 6021000064 นาย ลอขิ่น -
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า