รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด่าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ตราด สถานศึกษา อำเภอเขาสมิง ระดับ ประถม ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเขาสมิง ตราด 6221000075 นางสาว ลินดา ยอดหญิง
2 อำเภอเขาสมิง ตราด 6221000066 นางสาว แก้ม กง
3 อำเภอเขาสมิง ตราด 6221000057 นาง ยี พม่า
4 อำเภอเขาสมิง ตราด 6211000144 นางสาว ชนธิชา กะยุตา
5 อำเภอเขาสมิง ตราด 6011000063 นาย ชากกล้า รัตนสาวดี
รายการทั้งสิ้น : 5
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า