รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอบ้านธิ ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอบ้านธิ ลำพูน 6223000036 นางสาว ญาณี สุยะยศ
รายการทั้งสิ้น : 1
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า