รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอเมืองลำพูน ระดับ มัธยมต้น ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 6112001181 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ ก้อนเครือ
2 อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 6212000860 นาย ยุทธภูมิ พุกนา
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า