รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (English Program)  จังหวัด เชียงราย ภาคเรียน 63/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดเชียงราย            
2 อำเภอเมืองเชียงราย            
3 สามัคคีวิทยาคม            
4 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์            
5 สุจริตวิทยา            
6 วัดสันทรายใหม่            
7 ศูนย์ชีวิตใหม่            
8 สามัคคี 2            
9 เทศบาล 6 นครเชียงราย            
10 อำเภอเวียงชัย            
11 อำเภอเชียงของ            
12 เชียงของ            
13 วัดครึ่งใต้            
14 อำเภอเทิง            
15 เวียงเทิงวิทยา            
16 อำเภอพาน            
17 อำเภอป่าแดด            
18 อำเภอแม่จัน            
19 วัดกาสา            
20 อำเภอเชียงแสน            
21 จังหวัดเชียงราย            
22 อำเภอแม่สาย            
23 อำเภอแม่สรวย            
24 อำเภอเวียงป่าเป้า            
25 อำเภอพญาเม็งราย            
26 อำเภอเวียงแก่น            
27 อำเภอขุนตาล            
28 อำเภอแม่ฟ้าหลวง            
29 อำเภอแม่ลาว            
30 อำเภอเวียงเชียงรุ้ง            
31 วัดอุดมมงคล            
32 อำเภอดอยหลวง            
รวม