รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด ลำพูน ภาคเรียน 60/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดลำพูน            
2 อำเภอเมืองลำพูน     3 2   5
3 พัฒนชีพศึกษา            
4 ตำบลริมปิง            
5 อำเภอแม่ทา            
6 อำเภอบ้านโฮ่ง            
7 อำเภอลี้   7 11 2   20
8 อำเภอทุ่งหัวช้าง            
9 อำเภอป่าซาง       1   1
10 อำเภอบ้านธิ     1 1   2
11 อำเภอเวียงหนองล่อง            
รวม   7 15 6   28