รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอถลาง   ประเภทนักศึกษา มัธยมปลาย   ( ในงบประมาณ )
  • Click ที่รายชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสบัตรประชาชน
  • ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
    1 6013000838 นาย พิทักษ์พงษ์ ศาลา
    รายการทั้งสิ้น : 1
      หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า