รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอเมืองภูเก็ต   ประเภทนักศึกษา มัธยมต้น   ( ในงบประมาณ )
  • Click ที่รายชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสบัตรประชาชน
  • ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
    1 6212001743 นางสาว กัลยา แซ่จ๋าว
    รายการทั้งสิ้น : 1
      หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า