รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน จังหวัด อุทัยธานี  โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านทุ่งสามแท่ง   ประเภทนักศึกษา มัธยมปลาย   ( ในงบประมาณ )
  • Click ที่รายชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสบัตรประชาชน
  • ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
    รายการทั้งสิ้น : 0
      หน้าที่    จากทั้งหมด 0 หน้า