รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน จังหวัด สกลนคร  อำเภอเจริญศิลป์   ประเภทนักศึกษา มัธยมต้น   ( ในงบประมาณ )
  • Click ที่รายชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสบัตรประชาชน
  • ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
    1 6012000404 นางสาว เมฆขลา โชคชัย
    2 6222000180 นางสาว พรพิมล บุญเกตุ
    รายการทั้งสิ้น : 2
      หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า