รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน จังหวัด สกลนคร  อำเภอสว่างแดนดิน   ประเภทนักศึกษา มัธยมปลาย   ( ในงบประมาณ )
  • Click ที่รายชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสบัตรประชาชน
  • ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
    1 6013000737 นาย ชาญยุทธ แก้วเกิด
    2 6213001730 นาย ชาญชัย กองชัย
    รายการทั้งสิ้น : 2
      หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า