รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน จังหวัด ปราจีนบุรี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี   ประเภทนักศึกษา มัธยมต้น   ( ในงบประมาณ )
 • Click ที่รายชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสบัตรประชาชน
 • ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
  1 6212002089 พลทหาร ศรายุธ จันทร์ศรี
  2 6222001520 พลทหาร สมบัติ มั่นยืน
  3 6222001650 พลทหาร ชลธี สุฤทธิ์
  4 6212000599 พลทหาร นฤสรณ์ ปู่ชื่น
  5 6212000441 พลทหาร ณัฐดนัย โสวรรณี
  6 6212002548 พลทหาร ชัชวาลย์ สมพบ
  7 6222001061 พลทหาร เจษฎา เผ่าบ้านฝาง
  รายการทั้งสิ้น : 7
    หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า