รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด นราธิวาส  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดนราธิวาส                                                
2 อำเภอเมืองนราธิวาส         298     298 732 1   731 727 1   726         1,757 2   1,755
3 บางนาค                                                
4 บ้านหัวเขา                                                
5 อำเภอตากใบ         62     62 509     509 518     518         1,089     1,089
6 อำเภอบาเจาะ         110     110 602     602 601     601         1,313     1,313
7 อำเภอยี่งอ         76     76 620     620 597     597         1,293     1,293
8 อำเภอระแงะ         70     70 614     614 709     709         1,393     1,393
9 อำเภอรือเสาะ         87     87 695     695 724     724         1,506     1,506
10 อำเภอศรีสาคร         70     70 479     479 519 1   518         1,068 1   1,067
11 อำเภอแว้ง         32     32 324     324 445     445         801     801
12 อำเภอสุคิริน         27     27 224     224 222     222         473     473
13 อำเภอสุไหงโกลก         151     151 636     636 553     553         1,340     1,340
14 บ้านสุไหงโกลก                                                
15 อำเภอสุไหงปาดี         44     44 304     304 401     401         749     749
16 อำเภอจะแนะ         41     41 334     334 350     350         725     725
17 อำเภอเจาะไอร้อง         39     39 277     277 247     247         563     563
รวมทั้งจังหวัด         1,107     1,107 6,350 1   6,349 6,613 2   6,611         14,070 3   14,067