รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด นราธิวาส  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดนราธิวาส                                                
2 อำเภอเมืองนราธิวาส         144     144 730     730 800 1   799         1,674 1   1,673
3 บางนาค                                                
4 บ้านหัวเขา                                                
5 อำเภอตากใบ         138     138 707     707 663     663         1,508     1,508
6 อำเภอบาเจาะ         118     118 562     562 546     546         1,226     1,226
7 อำเภอยี่งอ         84     84 612     612 493     493         1,189     1,189
8 อำเภอระแงะ         65     65 684     684 553     553         1,302     1,302
9 อำเภอรือเสาะ         147     147 926     926 614     614         1,687     1,687
10 อำเภอศรีสาคร         106     106 504     504 358     358         968     968
11 อำเภอแว้ง         94     94 575     575 550     550         1,219     1,219
12 อำเภอสุคิริน         80     80 254     254 227     227         561     561
13 อำเภอสุไหงโกลก         109     109 768     768 569 1   568         1,446 1   1,445
14 บ้านสุไหงโกลก                                                
15 อำเภอสุไหงปาดี         68     68 412     412 370     370         850     850
16 อำเภอจะแนะ         69     69 351     351 332     332         752     752
17 อำเภอเจาะไอร้อง         38     38 364     364 360     360         762     762
รวมทั้งจังหวัด         1,260     1,260 7,449     7,449 6,435 2   6,433         15,144 2   15,142