รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ยะลา  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดยะลา                                                
2 อำเภอเมืองยะลา         214     214 1,441 1   1,440 1,475     1,475         3,130 1   3,129
3 บ้านสะเตง                                                
4 เทคนิคบริหารธุรกิจยะลา                 45     45 57     57         102     102
5 อำเภอเบตง         151     151 493 1   492 420     420         1,064 1   1,063
6 เบตงวีระราษฎร์ประสาน                                                
7 เรือนจำเบตง                                                
8 อำเภอบันนังสตา         139     139 848     848 878 4   874         1,865 4   1,861
9 อำเภอธารโต         75 1   74 292     292 240     240         607 1   606
10 อำเภอยะหา         94     94 927     927 852     852         1,873     1,873
11 อำเภอรามัน         240     240 1,688 1   1,687 1,642     1,642         3,570 1   3,569
12 อำเภอกาบัง         51     51 387     387 262     262         700     700
13 โรงเรียนผู้ใหญ่ลูโบ๊ะปันยัง                                                
14 อำเภอกรงปินัง         113     113 513     513 461     461         1,087     1,087
รวมทั้งจังหวัด         1,077 1   1,076 6,634 3   6,631 6,287 4   6,283         13,998 8   13,990