รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ยะลา  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดยะลา                                                
2 อำเภอเมืองยะลา         493 1   492 1,793 1   1,792 1,544     1,544         3,830 2   3,828
3 บ้านสะเตง                                                
4 เทคนิคบริหารธุรกิจยะลา         7     7 64     64 70     70         141     141
5 อำเภอเบตง         83     83 446     446 387     387         916     916
6 เบตงวีระราษฎร์ประสาน                                                
7 เรือนจำเบตง                                                
8 อำเภอบันนังสตา         255     255 925 1   924 783 1   782         1,963 2   1,961
9 อำเภอธารโต         102 1   101 371 2   369 275 2   273         748 5   743
10 อำเภอยะหา         139     139 1,061     1,061 695     695         1,895     1,895
11 อำเภอรามัน         658 1   657 2,184 1   2,183 1,679 2   1,677         4,521 4   4,517
12 อำเภอกาบัง         106 1   105 320 1   319 247     247         673 2   671
13 โรงเรียนผู้ใหญ่ลูโบ๊ะปันยัง                                                
14 อำเภอกรงปินัง         120     120 499 1   498 468     468         1,087 1   1,086
รวมทั้งจังหวัด         1,963 4   1,959 7,663 7   7,656 6,148 5   6,143         15,774 16   15,758