รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ปัตตานี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดปัตตานี                                                
2 อำเภอเมืองปัตตานี         183     183 928     928 744 1   743         1,855 1   1,854
3 ปัตตานีวิทยาคม                                                
4 อำเภอโคกโพธิ์         55     55 599     599 475     475         1,129     1,129
5 อำเภอหนองจิก         137 1   136 1,653 1   1,652 1,398 2   1,396         3,188 4   3,184
6 จังหวัดปัตตานี                                                
7 อำเภอปะนาเระ         98     98 748     748 624     624         1,470     1,470
8 อำเภอมายอ         158 1   157 775     775 751     751         1,684 1   1,683
9 อำเภอทุ่งยางแดง         158     158 476     476 427     427         1,061     1,061
10 อำเภอสายบุรี         314     314 1,473     1,473 1,085     1,085         2,872     2,872
11 สายบุรีอิสลามวิทยา (มูลนิธิ)                                                
12 อำเภอไม้แก่น         26     26 251     251 259     259         536     536
13 อำเภอยะหริ่ง         191     191 1,237 1   1,236 1,226     1,226         2,654 1   2,653
14 อำเภอยะรัง         428 2   426 1,858     1,858 1,866 2   1,864         4,152 4   4,148
15 อำเภอกะพ้อ         37     37 217     217 193     193         447     447
16 อำเภอแม่ลาน         77     77 329     329 302 1   301         708 1   707
รวมทั้งจังหวัด         1,862 4   1,858 10,544 2   10,542 9,350 6   9,344         21,756 12   21,744