รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ปัตตานี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดปัตตานี                                                
2 อำเภอเมืองปัตตานี         102     102 660     660 665 1   664         1,427 1   1,426
3 ปัตตานีวิทยาคม                                                
4 อำเภอโคกโพธิ์         90     90 748 1   747 774     774         1,612 1   1,611
5 อำเภอหนองจิก         169     169 1,713     1,713 1,608     1,608         3,490     3,490
6 จังหวัดปัตตานี                                                
7 อำเภอปะนาเระ         183     183 866     866 717     717         1,766     1,766
8 อำเภอมายอ         352     352 1,133     1,133 838     838         2,323     2,323
9 อำเภอทุ่งยางแดง         161     161 424     424 331     331         916     916
10 อำเภอสายบุรี         373     373 1,449 1   1,448 1,061     1,061         2,883 1   2,882
11 สายบุรีอิสลามวิทยา (มูลนิธิ)                                                
12 อำเภอไม้แก่น         49     49 193     193 220     220         462     462
13 อำเภอยะหริ่ง         272     272 1,391 2   1,389 1,256     1,256         2,919 2   2,917
14 อำเภอยะรัง         472 2   470 1,940 6   1,934 1,475 4   1,471         3,887 12   3,875
15 อำเภอกะพ้อ         67     67 218     218 195     195         480     480
16 อำเภอแม่ลาน         68     68 348     348 377 1   376         793 1   792
รวมทั้งจังหวัด         2,358 2   2,356 11,083 10   11,073 9,517 6   9,511         22,958 18   22,940